Planuri Urbanistice

aprilie 08, 2016

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si constituire drum de acces zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 – Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind

elaborare PUZParcelare teren pentru amplasare locuinte

si constituire drum de acces

zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 17.02 – 12.03.2016, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea,

au fost depuse 2 sesizari cu privire la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism .

Prin adresa inregistrata cu nr.47594/29.02.2016, d-nii Rus-Vid Alexandru, Zdroba Florin si Gudea Pavel au sesizat faptul ca din documentatie nu rezulta clar solutia tehnica privitoare la sistemul de canalizare, exprimandu-si teama ca implementarea proiectului ar putea afecta fantanile care deservesc familiile de pe str.Livezilor, fantani care reprezinta singura sursa de apa potabila (in absenta retelei municipale de apa)..

Prin adresa nr.53051/04.03.2016, d-nul Gal Norbert, sesizeaza faptul ca propunerea de reglementare a profilului transversal al str.Carier Podgoria, asa cum este ilustrata in plansele aferente „PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea”, ar trebui corectata, in sensul repozitionarii axului str.Cartier Podgoria, tinandu-se cont de limitele cadastrale ale parcelelor situate de o parte si alta a strazii si de traseul existent al strazii.

Sesizarile au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, iar acesta prin adresa inregistrata cu nr.87477/25.03.2016, a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile prezentate in contestatiile depuse in perioada dedicata consultarii publicului si a operat modificari la plansele aferente PUZ, in acord cu propunerile pertinente formulate de contestatari

Astfel, referitor la problema referitoare la solutionarea sistemului de canalizare, se precizeaza ca:

– Până la realizarea infrastructurii propuse în PUZ pe traseul străzii nou create, care va avea caracter public si care va face legătura între strada Cartier Podgoria și str. Livezilor (planșa 5/U rețele tehnico-edilitare), alimentarea cu apă a celor 4 case de locuit se va realiza în sistem de puț forat cu pompă și hidrofor.

– Până la realizarea rețelei de canalizare în zonă, evacuarea apelor uzate, se va realiza în sistem de rezervor cu vidanjare care este o cuvă din beton sclivisit cu pereții impermeabili și NU în sistem de fosă septică cu strat de pietriș filtrant. Astfel este exclus pericolul de scurgere și împrăștiere în stratul freatic din sol. Acest sistem este obligatoriu până la realizarea canalizării stradale și branșarea fiecăruia dintre cei 4 proprietari la acesta. Pentru sistemul cu rezervor vidanjabil se vor încheia contracte cu firmă de salubritate specializată în colectarea cu furtun și evacuarea conținutului acestor rezervoare ;

Referitor la observatia privind pozitionarea axului str.Cartier Podgoria, se precizeaza ca s-a procedat la corectarea pozitiei acestuia, tinandu-se cont de limitele cadastrale ale parcelelor situate de o parte si alta a strazii, fiind inclusa, in profilul transversal al strazii, si suprafata de teren situata in dreptul amplasamentului studiat, aflata la dispozitia Comisiei de aplicare a Legii Fondului Funciar, ceea ce conduce la o participare corecta din partea proprietarilor parcelelor de pe ambele fronturi ale strazii, la constituirea profilului transversal (12,0m) al str.Cartier Podgoria.

In consecinta „PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte si reglementare acces, zona str.Cartier Podgoria, nr.cad.188438- Oradea”, va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin aviz CMUAT 55/20.01.2016, cu modificarile rezultate in urma procesului de consultare, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.4853/16.12.2015.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut