Planuri Urbanistice

septembrie 23, 2021

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal- de Urbanizare-pentru locuinte individuale, str.Piersicilor, nr.cadastral 206730, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea Planul Urbanistic Zonal- de Urbanizare-pentru locuinte individuale, str.Piersicilor, nr.cadastral 206730, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.10.2020-02.11.2020 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

Planul Urbanistic Zonal-de Urbanizare-pentru locuinte individuale, str.Piersicilor, nr.cadastral 206730, Oradea.

a fost inregistrata o observatie/sugestie de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Avand in vedere sesizarea inregistrata elaboratorul PUZ-ului a modificat conceptul de urbanizare, noua varianta fiind supusa analizei in sedinta CMUAT din 25.03.2021 si a obtinut avizul favorabil cu nr.570.

Anexat s-a trims plansa 05U – Reglementari urbanistice etapa I avizata cu nr.570/25.03.2021.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ de Urbanizare-pentru locuinte individuale, str.Piersicilor, nr.cadastral 206730, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 570/25.03.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1522/25.03.2020, si a Declaratiei Notariale a proprietarilor cuprinsi in etapa I de studiu.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut