Planuri Urbanistice

mai 30, 2022

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu locuinte colective, comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Construire ansamblu locuinte colective, comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 02.06.2020-26.06.2020 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ – Construire ansamblu locuinte colective,comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea.

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Toate adresele inregistrate au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL nr.495/2019, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Prin adresa inregistrata cu nr.324952/24.07.2020, elaboratorul PUZ-ului a raspuns argumentat la toate obiectiunile inregistrate, rezultand urmatoarele:

1.Referitor la indicii urbanistici si regimul de inaltime:

Investitia propusa prin PUZ aprobat cu HCL nr.361/2008 nu s-a realizat, iar intre timp a fost aprobat noul PUG al Municipiului Oradea (HCL 501/2016);

– Conform P.U.G. Oradea, parcela face parte din zona RiM zona mixta, restructurarea zonelor cu caracter industrial locuintelor individuale, situata in afara zonelor protejate, indicii urbanistici fiind reglementati astfel:

– POT max = 60%; Pentru cladirile situate in pozitii particulare si pentru destinatii/utilizari speciale POT se va stabili prin PUZ de restructurare, in functie de cerintele programului arhitectural si de pozitia urbana.

– CUT max = 2,8; Pentru clădirile situate în poziţii particulare şi cu destinaţii/utilizări speciale CUT se va stabili prin PUZ de restructurare, în funcţie de cerinţele programului arhitectural şi de poziţia urbană;

– regim de înălţime de (1-3S) + P+4+1R pana la 1-3S)+P+6 (pentru loturi de colt) ;

– Prin Avizul de oportunitate nr.1541/01.09.2017, indicatorii urbanistici obligatorii au fost preluati din PUG (corespunzatori UTR M1 situata in imediata vecinatate a incintei studiate care, prin PUZ, se va extinde peste UTR RiM), doar regimul de inaltime stabilit prin PUZ aprobat cu HCL nr.361/2008 fiind acceptat; Astfel indicii urbanistici impusi prin avizul de oportunitate sunt:

– POT maxim = 50% – pentru parcelele comune; 70% – pentru parcelele de colt;

85% – pentru parcelele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– CUT maxim = 2,4 – pentru parcelele comune; 3,3 – pentru parcelele de colt;

4,5 – pentru parcelele ce includ cladiri cu garaje/parcaje colective cu acces public;

– Rh maxim = (1-3S)+P+18-24E;

La emiterea avizului de oportunitate s-a tinut cont de PUZ-ul aprobat anterior (nefiind totusi permisa depasirea valorilor maxime ale indicilor urbanistici stabiliti prin PUG pentru UTR M1) si de pozitia in sit a terenului studiat;

Terenul se afla in zona centrala a Municipiului Oradea, fiind adiacent inelului central de circulatie. In prezent pe amplasamentul ce face obiectul prezentului proiect se afla constructii fara valoare arhitecturala, cu functiune de productie. Imaginea urbana la nivel de front stradal este destructurata, atat aspectul cladirilor existente cat si functiunea acestora nefiind in concordanta cu zona centrala in care se afla amplasamentul.

Caracterul tesutului urban, din punct de vedere functional este preponderent locuire, mixat cu functiuni comerciale si servicii. Perspectivele actuale de dezvoltare din punct de vedere functional evidentiaza tranzitia de la locuirea de tip individual la locuirea colectiva.

Avand in vedere fronturile inalte existente, construite pe ambele laturi ale bulevardului Dimitrie Cantemir, este necesara sustinerea frontului dinspre sud cu un grup de cladiri de inaltime mare, care sa fie cap de perspectiva privind dinspre parcul 1 Decembrie, Piata Emanuil Gojdu sau promenada din fata Catedrala Invierea Domnului. Astfel volumetria propusa intregeste silueta frontului stradal.

– Reglementarile propuse in PUZ sunt urmatoarele:

– P.O.T. max. propus= 70 %;

– C.U.T. max. propus = 4,50 (ansamblul dispunand de peste 100 locuri de parcare cu acces public) ;

– Regim maxim de inaltime: (1-3S)+D+P+19E+Eth;

Propunerile prezentate in PUZ au fost elaborate respectand prevederile dispozitiilor Legii 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, reglementarile aprobate anterior si in concordanta directa cu observatiile si recomandarile proprietarilor fondurilor invecinate si a altor persoane interesate, exprimate in procedura de consultare anterioara a publicului, precum si cu dispozitiile si cerintele impuse de Primaria Municipiului Oradea.

Ansamblul este compus din imobile cu regimuri de inaltime diferite :

– pe latura vestica, inspre strada Ion Ghica: Regim de inaltime 2S+P+1E cu distanta de 16.35m fata de aliniamentul opus si 2S+P+11E duplex cu distanta de 18.35m fata de aliniamentul opus;

– pe latura sudica, spre strada Alexandru Vlahuta: Regim de inaltime 2S+P+1E+5ER+9ER+11ER, cu coborare in trepte. Distantele fata de loturile invecinate pe latura sudica sunt cuprinse intre 15.00 si 25.00m. Distanta fata de aliniamentul opus al strazii Alexandru Vlahuta este de minim 65.00m.

– pe latura estica, inspre strada Gheorghe Costaforu: Regim de inaltime 2S+P+1E, cu

retragere 5.00m fata de limita de proprietate;

– pe latura nordica, inspre Piata Cetatii: Regim de inaltime 2S+P+19E; 2S+P+10E; si 2S+P+11E duplex, cu retragere 12.00m fata de limita de proprietate;

2. Referitor la functiuni:

Din punct de vedere functional obiectivul va avea o functiune mixta. La nivelul parterului si etajelor inferioare sunt propuse functiuni de interes public: comert, servicii de alimentatie publica, iar la etajele superioare se vor amenaja apartamente cu 1, 2 sau 3 camere. De asemena ansamblul include garaje/parcaje colective cu acces public. Curtea interioara este tratata ca un „atrium urban” ce vine in completarea Pietei Cetatii, fiind deopotriva un spatiu public, dar si un spatiu tampon intre spatiu public si privat, prin ridicarea deasupra nivelului strazii. Acest parter „ridicat”, dar si terasa de peste corpul de cladire P+1, se va amenaja ca o gradina urbana, cu spatii publice de recreere si spatii verzi.

3. Referitor la asigurarea locurilor de parcare aferente functiunilor:

Calculul pentru necesarul locurilor de parcare, s-a realizat pentru fiecare functiune propusa, conform anexei 2 a RLU aferent PUG aprobat prin HCL 501/2016. Stationarea autovehiculelor necesare functionarii diferitelor activitati se admite numai in interiorul parcelei, deci in afara circulatiilor publice. Cu pivire la neconcordanta dintre numarul de locuri de parcare din piesele scrise si cele desenate, la care se face referire, se precizeaza ca aceasta nu exista (in memoriu se mentioneaza ca la sol sunt propuse „68 locuri in 34 sisteme Klaus” iar in piesele desenate sunt reprezentate la nivelul terenului cele 34 de locuri de parcare – cu notatia „sisteme KLAUS”).Necesarul exact al locurilor de parcare, pozitia acestora precum si reglementarile cu privire la circulatiile din incinta se vor definitiva la etapa urmatoare, respectiv Autorizatia de Construire si Proiect tehnic, si vor fi realizate conform legislatiei specifice si supuse avizarii Comisiei Tehnice de Circulatie.

4. Referitor la spatiile verzi amenajate se fac urmatoarele precizari:

Conform distributiei tipurilor de apartamente, numarul estimat de locatari in ansamblu este de 840 de pesoane. Spatiile verzi organizate pe solul natural vor ocupa minim 5% din suprafata totala. Terasele de peste parter si etajul 1 vor fi amenajate ca spatii publice de recreere cu spatii verzi, asa cum este prezentat in plansa 08 (Propunere amenajare peisagera). Suprafata si amplasarea acestor spatii verzi va fi detaliata la etapa urmatoare, respectiv Autorizatia de Construire si Proiect tehnic, astfel incat sa se asigure, cel putin, minimul de spatiu verde reglementat, in concordanta cu functiunea mixta a ansamblului.

5. In ceea ce priveste accesele auto se precizeaza ca:

Au fost propuse 3 accese auto in incinta: unul pe latura de vest a terenului din str. Ion Ghica, unul pe latura de sus din str. Al. Vlahuta si inca un acces rezervat exclusiv pentru situatii de urgenta, pe latura de nord, din Piata Cetatii. Accesele rezidentilor se vor amenaja cu control nesemaforizat, cu benzi de incadrare/stocare. Banda se realizeaza pe latura strazii dinspre terenul ce face obiectul proiectului fara a afecta aliniamentul de pe latura opusa a strazii.

Terenul necesar executarii aceste benzi, este al beneficiarului si va fi trecut in domeniul public.

6. Referitor la insorire se fac urmatoarele precizari: (studiu realizat pentru dezvoltarea propusa)

In cadrul proiectului a fost realizat un studiu de insorire. Concluziile studiului au fost ca se respecta cerintele alin.1, art.3 din OMS 119/2014, si anume iluminarea cu lumina naturala pe durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit din cladirile propuse si din locuintele invecinate.

Studiul a fost realizat cu ajutorul modulului specializat de calcul umbre al programului Allplan 2019 produs de Nemetschek GMBH. Datele existente au fost introduse in program, formand un model tridimensional al cladirilor studiate. Directia punctelor cardinale folosite este cea din planurile cadastrale. S-a specificat locatia geografica, programul ajustand automat Iatitudinea si Iongitudinea. S-au specificat datele si momentele zilei alese. Studiul s-a materializat prin generarea unei serii de imagini reprezentand grafic umbra purtata pe planul orizontal, produsa de ansamblul propus, precum si umbra purtata pe plan orizontal a constructiilor invecinate, pentru depistarea eventualelor probleme de insorire. In plansele desenate au fost prezentate grafic umbrele la solstitiul de vara si solstitiul de iarna. Cladirile vecine ce ar putea fi afectate au fost de asemenea numerotate pentru usurinta analizei.

Cu privire la respectarea cerintelor alin.1, art.3 din OMS 119/2014, si anume iluminarea cu lumina naturala pe durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna a incaperilor de locuit, in urma studiului s-au constatat urmatoarele:

La solstitiul de iarna:

– Catre Est: pe str. Gh.Costaforu umbrele aruncate de ansamblul propus ating: – incepand cu ora 16:00, fatadele laterala si posterioara a cladirii de la nr.20, fatada posterioara a cladirilor de la nr.17-19. Restul cladirilor vecine (nr. 1-7, 21-23) nu sunt atinse de umbrele aruncate de cladirile propuse.

– Catre Sud: pe str. Al.Vlahuta umbrele aruncate de cladirile propuse nu ating constructiile invecinate.

– Catre Vest: pe str. Ion Ghica umbrele aruncate de ansamblul propus ating: – pana la ora 10:00, fatada principala a cladirii de la nr.32 si fatada laterala a cladirii de la nr.33; – pana la ora 11:00, fatada principala a cladirii de la nr.33; – pana la ora 13:00, fatadele laterala si principala a cladirilor de la nr.34-36; – pana la ora 14:00, fatadele laterala si principala a cladirii de la nr.37. Cladirile vecine, nr.29-31, nu sunt atinse de umbrele aruncate de ansamblul propus.

– Catre Nord: Umbrele ansamblului propus ating vecinii nr.38 si 39 pana la ora 13:00. Cel mai dezavantajat este imobilul vecin marcat cu numarul 37 dar si pentru acesta se respecta minimul de insorire, desi alin.1, art.3 din OMS 119/2014, nu se aplica in aceasta situatie, imobilul avand functiune de comert-servicii.

Deoarece corpul cel mai inalt este pozitionat pe latura nordica a terenului, catre Piata Cetatii, acesta umbreste in principal intersectia, carosabilul;

7.In ceea ce priveste traficul generat de investitia propusa:

In cadrul proiectului a fost realizat un studiu de trafic, coordonat cu proiectului aprobat de dezvoltare a infrastructurii rutiere ,,Coridor de mobilitate urbana durabila in Piata Emanuel Gojdu din Oradea – etapa II”. Conform masuratorilor de circulatie efectuate in zona adiacenta proiectului s-a constatat ca aceasta este tranzitata de cca. 3.000 vehicule in intervalul orar de varf, in timp ce, rezerva de capacitate pentru strazile adiacente viittorului ansamblu, respectiv str. Ion Ghica si str. Al. Vlahuta, este una ridicata, de 73,6%, respectiv 80,7%. S-a estimat, prin masuratori si calcule, ca investitia propusa va genera un trafic orar maxim de circa 204 veh/h si 190 pietoni/h. Raportand situatia prognozata – 2030 (inclusiv traficul suplimentar generat de obiectiv), la conditiile actuale de circulatie, chiar si in cel mai defavorabil scenariu de lucru (cel in care proiectul public nu va fi implementat) rezerva de capacitate de circulatie pentru cele doua strazi, Ion Ghica si Al.Vlahuta, in care vor fi amenajate accesele rutiere va fi suficienta, de peste 45%. Analiza impactului produs de traficul suplimentar (generat de investitie), prin metoda microsimularii traficului, arata faptul ca proiectul nu va contribui la degradarea conditiilor de circulatie in afara limitelor recomandate de normative (AND 600-2010 rev. 2 – Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice).

8. Referirtor la conditiile geotehnice care ar face dificila dezvoltarea investitiei se mentioneaza:

A fost elaborat un studiu geotehnic in conformitate cu legislatia in vigoare si faza de proiectare PUZ. Din studiu reiese ca terenul studiat se incadreaza in categoria de terenuri medii/dificile, caracterul dificil fiind dat de posibila existenta in perimetrul strict construibil a pamanturilor lentiloforme, maloase, din cadrul stratului de fundare si de masurile speciale de consolidare sau coborarea cotei de fundare. In studiu sunt prezentate recomandari privind solutiile de fundare, functie de adancimea de fundare dar si solutii pentru realizarea sapaturii: sprijiniri cu pereti turnati din panouri sau piloti forati, sprijinire milaneza (procedeul „top-down”). In conformitate cu legislatia in vigoare, la etapa urmatoare, respectiv Autorizatia de Construire si Proiect tehnic, se va elabora o documentatie tehnica care sa fundamenteze conditiile de proiectare si executie a lucrarilor de rezistenta (infrastructura si suprastructura), inclusiv un nou studiu geotehnic (elaborat pentru faza de executie/proiect tehnic), precum si o expeitiza tehnica pentru solutii de construire, astfel incat sa se poata lua toate masurile necesare pentru a nu afecta cladirile existente. De asemenea se va elabora un studiu geotehnic care sa fundamenteze conditiile de proiectare si executie a lucrarilor de fundatii in vederea obtinerii autorizatiei de construire. Se vor respecta prevederile Legii nr. 50 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si legislatia in vigoare cu privire la calitatea in constructii.

Atat in perioada executiei cat si in perioada de utilizare a cladirii, se vor lua toate masurile pentru limitarea impactului negativ asupra populatiei, sanatatii umane, faunei si florei, solului, folosintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei, zgomotelor si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural, conform legislatiei in vigoare.

9. In ceea ce priveste siguranta la foc, se fac urmatoarele precizari:

In conformitate cu prevederile art. 2.9.1 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/1, pentru asigurarea conditiilor de acces, interventie si salvare, in caz de incendiu la constructii si instalatii se prevad cai de circulatie (drumuri) necesare functional sau fasii libere de teren, corespunzator amenajate pentru accesul utilajelor si autospecialelor de interventie ale pompierilor. In conformitate cu prevederile art. 3.9.2 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/1, pentru cladirile obisnuite, se va asigura interventia pe cel putin o latura a cladirii. In conformitate cu prevederile art. 4.1.26 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/1, pentru cladirile inalte si foarte inalte este necesar sa se asigure cai de interventie din exterior pe cel putin 2 laturi.

Pentru accesul la obiectiv au fost propuse 3 accese auto: unul pe latura de vest a terenului din str. Ion Ghica, unul pe latura de sus din str. Al. Vlahuta si inca un acces rezervat exclusiv pentru situatii de urgenta, pe latura de nord, din Piata Cetatii. Accesele rezidentilor se vor amenaja cu control nesemaforizat, cu benzi de incadrare/stocare. Cele 3 accese auto prevazute in proiectul PUZ, asigura caile de interventie, in concordanta cu Normativul de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118/ 1. Avizul/Autorizatia de Securitate la Incendiu se va obtine in etapa ulterioara de proiectare, respectiv Autorizatia de Construire.

10. Din punct de vedere a impactului pe care ansamblul il va avea asupra zonei, elaboratorul PUZ-ului face urmatoarele precizari:

Implementarea proiectului va aduce urmatoarele beneficii:

– Modificarea functiunii existente de productie/depozitare, total neadecvata cu zona, cu functiuni mixte: locuinte colective, comert si servicii, in concordanta cu zona centrala in care se afla terenul;

– Imbunatatirea conditiilor de viata prin eliminarea disfunctionalitatilor zonei, asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice si locuinte moderne, aliniate la standardele actuale, pentru toti locuitorii

– Alinierea la tendinta actuala de tranzitie, in zonele centrale, de la locuirea de tip individual la locuirea colectiva;

– Ansamblul va inbunatati imaginea urbana la nivel de front stradal, prin extinderea controlata a zonelor construite. Acesta va costitui si accent de inaltime al zonei, intregind imaginile dinamice de-a lungul traseului Podul Dacia – Piata Independentei – Piata Cetatii devenind cap de perspectiva privind dinspre parcul 1 Decembrie, Piata Emanuil Gojdu sau promenada din fata Catedrala Invierea Domnului;

– Valorificarea si valorizarea amplasamentului si fondului construit, prin utilizarea eficienta a terenurilor, in acord cu functiunile urbanistice adecvate;

– Crearea de noi locuri de munca, atat pe perioada executie a lucrarilor, cat si in perioada de exploatarea a ansamblului.

Reglementarile operationale propuse ilustreaza si vin in intampinarea tendintelor de dezvoltare urbanistica a zonei si sunt relationate cu strategia de dezvoltare a Municipiului Oradea.

Realizarea proiectului contribuie la dezvoltarea spatiala echilibrata, la protectia patrimoniului natural si construit, la imbunatatirea conditiilor de viata, precum si la asigurarea coeziunii teritoriale, respectand prevederile Legii nr. 350/2001 si nu contavin art. 32 din Hotararii de guvern nr. 525/1996.

Prezenta documentatie PUZ nu modifica si nu ingradeste in nici un fel dreptul de proprietate al proprietarilor imobilelor invecinate si nici dreptul de modernizare, extindere sau etajare a imobilelor, in baza unei Autorizatii de Construire, conform Iegislatiei in vigoare.

Atat observatiile inregistrate cat si raspunsurile formulate de elaboratorul PUZ-ului au fost analizate in sedinta CMUAT fiind emis avizul consulatativ nr.1363/06.08.2020 care specifica urmatoarele:

„In urma analizei raspunsurilor argumentate formulate de catre elaboratorii PUZ-ului la sesizarile inregistrate din partea pupulatiei, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata;

Inainte de promovarea documentatiei de urbanism spre aprobare catre Consiliul Local, se va reveni la CMUAT cu urmatoarele completari:

– se va prezenta un studiu de insorire pentru situatia existenta, la care sa se raporteze studiul de insorire efectuat déjà:

– un alt concept de volumetrie (in special pentru corpul P+19E);

– definirea si delimitarea clara a etapelor de dezvoltare avandu-se in vedere urmatoarele aspecte: – realizarea celor doua nivele de subsol sub intreagul ansamblu sa fie fezabila din punct de vedere tehnic; – etapele de realizare a investitiei sa fie astfel concepute incat sa nu produca disfunctii majore in zona iar aspectul general al amplasamentuluji (in special spre P-ta Cetatii) sa nu genereze un impact vizual care ar prejudicia imaginea urbana;”.

In sedinta CMUAT din data de 19.05.2022 a fost emis avizul nr.927 impus prin avizul consultativ mai sus mentionat (1363/06.08.2020). In acest aviz se mentioneaza urmatoarele:

„- Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior (PUG aprobat cu HCL nr.501/2016; PUZ aprobat cu HCL nr.361/2008:

– UTR RiM- zona cu caracter industrial, in proces de restructurare in zona mixta;

– regim de construire: regimul de construire specific zonei;

– funcţiuni predominante: locuire colectiva, functiuni de administrarea afacerilor si financiar-bancare, tertiare, de cult, culturale, de turism;

– H max = 28,0m pentru pozitii urbane privilegiate;

– Conform PUG, POT max = 60%, CUT max = 2,8; Pentru clădirile situate în poziţii particulare POT se va stabili prin PUZ de restructurare, în funcţie de cerinţele programului arhitectural şi de poziţia urbană

– Prin PUZ aprobat prin HCL 361/2008 s-a stabilit POT max = 70,0%; CUT max = 7,5 ;

– retragerea minimă faţă de aliniament; prin corelare cu proiectele de infrastructura initiate de administratia publica locala;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = 4,5m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = 9,0m;

– Prevederi P.U.D. / P.U.Z. – R.L.U. propuse:

– UTR de tip M1; – regim de construire: inchis cu pastrarea aliniamentului;

– funcţiuni predominante: locuinte colective, comert, servicii;

– H max = 67,9m cu regim de inaltime max. 2S+P+19E+Eth;

– POT maxim propus = 70% (lot de colt); – CUT maxim propus = 4,5 (cladiri ce include garaje cu acces public);

– retragerea minimă faţă de aliniament: minim 12,0m de la aliniamentul str. Piata Cetatii, minim 4,0m de la aliniamentul nou al Ion Ghica; aliniamentul catre str.Gheorghe Costaforu si str.Alexandru Vlahuta va fi studiat prin documentatii de urbanism ulterioare;

– retrageri faţă de mejdii: minim 5,0m ( exceptie corpurile de la frontul str.Piata Cetatii – front continuu) ;

– circulaţii şi accese: Amplasamentul studiat are acces direct la 3 strazi: str. Piata Cetatii, str.Al.Vlahuta si str.Ion Ghica.

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele de utilitati existente in zona. Alimentarea cu energie termica se va realiza in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea;

– Se propune desfiintarea tuturor corpurilor de cladire existente pe teren si construirea unui ansamblu de cladiri cu functiuni mixte: locuinte colective , comert si servicii;

– regim de inaltime: 2S+P+10E+ 11E(duplex)+Etehnic catre str.Ion Ghica cu coborare in trepte inspre est pana la 2S+P+3E; 2S+P+6E – 2S+P+19E+ Etehnic catre str.Piata Cetatii;

Se vor amenaja 476 locuri de parcare (63 dintre acestea cu acces public) dispuse astfel: 451 subterane, 25 la sol; Numarul de apartamente si suprafata spatiilor comerciale si de servicii se vor dimensiona astfel incat sa fie respectate intocmai prevederile din RLU aferent PUG (anexa2), iar locurile de parcare publice sa poata fi usor accesate si delimitate intr-o zona distincta;

– zonele verzi la nivelul solului 5% din suprafata parcelei; Se propun amenajari piesagere generoase pe terase in partea centrala a ansamblului;

– mobilarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in plansa 07;

– Accesul auto in incinta se va realiza prin doua puncte (str.Ion Ghica si str.Al.Vlahuta; – Accesul pietonal principal se va realiza din str.Piata Cetaii iar acccesul secundar din str.Ion Ghica; – Se prevede un acces ocazional, in caz de interventii de urgenta dinspre Piata Cetatii

– Se propune largirea str.Ion Ghica, pe partea beneficiarilor, iar terenul necesar largirii strazii va trece din proprietate privata in domeniul public conform propunerii prezentate in plansa 05; Largirea stazii, in dreptul amplasamentului studiat se va realiza pe cheltuila beneficiarilor, iar drumul va avea stratificatia completa conform normativelor in vigoare (inclusiv strat de uzura);

– Volumetria propusa este prezentata in plansele P01-:-P05;

– Etapizarea investitiei este descrisa in memoriul tehnic; In prima etapa se va realiza tronsoanele din frontul II, iar terenul de la frontul str.Piata Cetatii se va amenaja provizoriu ca spatiu verde (un mic parc public), aceasta reprezentand o obligatie a investitorului pana la receptia la finalizarea lucrarilor din etapa I;

– Parcelele cuprinse in zona de studiu, in afara celei care a generat PUZ-ul vor fi reglementate conforM propunerii prezentate in plansa 07;

– Documentatia de urbanism care va fi supusa spre aprobare consiliului local, va contine:

– documentatia cadastrala insotita de declaratie autentificata notarial privind transferul suprafetei de teren necesar largirii str.Ion Ghica, din proprietate privata in proprietatea municipiului Oradea;

– studiul de trafic care a stat la baza elaborarii documentatiei de urbanism;

– angajamentul (autentificat notarial) al beneficiarior privind realizarea largirii strazii, etapizarea dezvoltarii asa cum este descrisa in memoriul tehnic (inclusiv zona verde cu caracter tranzitoriu din etapa I;

– Documentatia nu se va supune procedurii de consultare a populatiei, conform prevederilor din „Regulamentul Local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului” (aprobat prin HCL nr.495/2019) intrucat aceasta procedura a fost parcursa, (modificarile fata de varianta supusa consultarii publicului referindu-se, in primul rand, la volumetrii si modul de organizare a incintei, a subsolului (S1, S2), amenajarea piesagera din curtea interioara (peste parter), terase verzi), amprenta la sol a cladirilor, inalltimea maxima propusa, organizarea acceselor, ramanand nemodificate.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Construire ansamblu locuinte colective,comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.408/12.03.2020, corelat cu avizul Arhitectului-Sef 927/19.05.2022, impreuna cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 5757/07.10.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut