Planuri Urbanistice

aprilie 24, 2024

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Dezvoltare zona de activitati economice industriale (subzona 6 din masterplan aprobat cu HCL nr.186/2018, str. Calea Borsului, nr.cad.175306, 186346, Oradea              

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 09.11.2023-05.12.2023 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

          PUZ Dezvoltare zona de activitati economice industriale (subzona 6 din masterplan aprobat cu HCL nr.186/2018, str. Calea Borsului, nr.cad.175306, 186346, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          Prin adresa inregistrata cu nr.50476/30.01.2024 elaboratorul PUZ-ului, arh. RUR Szabo Ane Marie, aduce lamuriri la obiectiunea inregistrata. Aceasta observatie se refera la terenurile aflate in administrarea ADS-ului.

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ- Dezvoltare zona de activitati economice industriale (subzona 6 din masterplan aprobat cu HCL nr.186/2018, str. Calea Borsului, nr.cad.175306, 186346, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. nr.1657/07.09.2023 si 772/11.04.2024, precum si avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 6149/14.12.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut