Planuri Urbanistice

ianuarie 03, 2023

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 – reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 – reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 17.11.2022-13.12.2022 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ-Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 – reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Modificare PUZ aprobat cu HCL nr.564/2008 – reconfigurare parcelar, str. Marin Sorescu, nr.cad.189760, 15478, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 1763/26.09.2022, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1090/15.03.2022.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut