Planuri Urbanistice

martie 03, 2022

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-Parcelare teren in vederea construirii de locuinte si servicii, str. Nojoridului, nr.cad.12546, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ-Parcelare teren in vederea construirii de locuinte si servicii, str. Nojoridului, nr.cad.12546, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 14.01.2022-08.02.2022 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ-Parcelare teren in vederea construirii de locuinte si servicii, str. Nojoridului, nr.cad.12546, Oradea .

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Parcelare teren in vederea construirii de locuinte si servicii, str. Nojoridului, nr.cad.12546, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.2111/22.10.2021, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3997/29.07.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut