Planuri Urbanistice

martie 17, 2021

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale si semicolective cu max. 2 unitati locative, str. Ion Pop Reteganul, nr.cad. 197107, 195076, 195075, 197109, 207961,207962, 207555,Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ -Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale si semicolective cu max. 2 unitati locative, str. Ion Pop Reteganul, nr.cad. 197107, 195076, 195075, 197109, 207961,207962, 207555,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 21.01.2021-14.02.2021 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ-Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale si semicolective cu max. 2 unitati locative, str. Ion Pop Reteganul, nr.cad. 197107, 195076, 195075, 197109, 207961,207962, 207555,Oradea au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

Prin adresa nr.81767/19.02.2021 si 71914/11.02.2021 elaboratorul impreuna cu initiatorul PUZ-ului raspund observatiei de la DPI-Primaria Oradea, prin depunerea actelor solicitate.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Parcelare teren pentru amplasare locuinte unifamiliale si semicolective cu max. 2 unitati locative, str. Ion Pop Reteganul, nr.cad. 197107, 195076, 195075, 197109, 207961,207962, 207555,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.1847/01.10.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 3906/13.08.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut