Planuri Urbanistice

ianuarie 07, 2019

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr. cad. 161539,161541, 16601, str. Dimitrie Cantemir, nr.24, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 07.11.2018 – 03.12.2018, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ – Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr.cadastral 161539, 161541 si 16601, Oradea.

a fost inregistrata o adresa cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism,.

Proprietarul unui imobil cuprins in zona de studiu a PUZ-ului a solicitat lamuriri cu privire la modul in care propunerea prezentata va afecta din punct de vedere structural si functional cladirile din vecinatate.

Adresa a fost transmisa elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011, are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Prin adresa inregistrata cu nr.497658/27.12.2018, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri argumentate la toate obiectiunile cu urmatoarele precizari:

– Cu privire la ingrijorarile referitoare la peretele cladirii studiate lipit de imobilul din vecinatate, se specifica faptul ca, in urma expertizei tehnice, se vor lua masurile necesare in vederea asigurarii rezistentei si stabilitatatii atat a cladirii studiate cat si a celor invecinate. Daca in urma expertizei tehnice se va constata necesitatea unor lucrari suplimentare de consolidare a cladirilor adiacente constructiei propuse pentru reconversie functionala, expertul va avea obligatia de a da solutii, care se vor aplica cu acordul prealabil al propritarilor cladirilor afectate. Aceste solutii vor privi atat perioada executiei lucrarilor cat si perioada de viata a constructiei propuse.

– Imobilul propus pentru reconversie este o cladire existenta, nefiind vorba despre o constructie noua. In prezent cladirea este in paragina afectand in mod negativ intreaga zona studiata (atat din punct de vedere estetic, cat si din punct de vedere al sigurantei) . Prin consolidare si reconversie aceasta va aduce un plus de valoare zonei.

– Conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, aria studiata prin PUZ se afla in UTR Rim – Restructurarea zonelor cu caracter industrial in zone mixte si va deveni: zona mixta cu regim de construire deschis. Conform Regulamentului Local de Urbanism, aferent PUZ se permite o structura functionala mixta incluzand: locuinte colective, functiuni administrative, functiuni de administrare a afacerilor, functiuni financiar-bancare, functiuni tertiare, functiuni de cult, functiuni de cultura, functiuni de turism si functiuni de invatamant si cercetare. Prin urmare, din punct de vedere functional, fiind vorba de o structura mixta, toate activitatile ce se incadreaza in utilizarile admise se vor putea desfasura fara a se stanjeni reciproc, atata timp cat imobilele din vecinatea cladirii de locuinte vor respecta „Normativul privind acustica in constructii si zone urbane, indicativ C 125-2013”.

In concluzie, consideram ca documentatia de urbanism „PUZ – Reconversie functionala din cladire industriala in imobil apartamente, nr.cadastral 161539, 161541 si 16601, str.D.Cantemir, Oradea”, poate fi supusa aprobarii consiliului local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.1720/06.09.2018), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr.769/16.02.2018

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut