Planuri Urbanistice

aprilie 23, 2024

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ- Reconversie funcțională și construire imobil cu funcțiune mixtă, nr.cad.176504, 215060, str. Berzei, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 13.02.2024-08.03.2024 destinata consultarii  documentelor complete si propunerilor din:

          PUZ-Reconversie funcțională și construire imobil cu funcțiune mixtă, nr.cad.176504, 215060, str. Berzei, Oradea

au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic  zonal.

          In sedinta CMUAT din data de 04.04.2024, au fost prezentate membrilor comisiei atat sesizarile cat si punctul de vedere al ahitectului.

          In aceea data a fost emis Avizul Consultativ nr.696 se specifica urmatoarele:

“- Raspunsurile formulate de catre elaboratorul PUZ-ului la sesizarile inregistrate in perioada destinata consultarii publicului au fost analizate in sedinta CMUAT si s-a concluzionat ca acestea sunt argumentate;

          – In aceste conditii, conceptul de dezvoltare poate continua in forma avizata (aviz arhitect-sef nr.2395/21.12.2023) cu planșa U03 modificată ca urmare a sesizărilor formulate;”

          In consecinta documentatia de urbanism PUZ-Reconversie funcțională și construire imobil cu funcțiune mixtă, nr.cad.176504, 215060, str. Berzei, Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr. 2395/21.12.2023 corelat cu avizul 696/04.04.2024, precum si avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 4724/27.10.2023.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut