Planuri Urbanistice

octombrie 20, 2014

A N U N T referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6

A N U N Treferitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6

– Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras-

– str. Sextil Puscariu, nr.21B – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 24.09.2014 – 19.10.2014, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din

PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 – Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras – str. Sextil Puscariu, nr.21B – Oradea

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

In consecinta „PUZ – Schimbare functionala din zona R3a in zona R6 – Construire imobil locuinte multifamiliale D+P+2E+Eretras – str. Sextil Puscariu, nr.21B – Oradea”, va fi supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin aviz CMUAT 1186/10.09.2014, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr.3580/2014.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut