Planuri Urbanistice

mai 05, 2014

A N U N T Referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZmodificator – Ansamblu de locuinte colective S+P+8÷11E, str.Grigore Moisil Nr. 14, nr.cad. 7907/1-Oradea

A N U N T Referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZmodificator – Ansamblu de locuinte colective S+P+8÷11E, str.Grigore Moisil Nr. 14, nr.cad. 7907/1-Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in cursul perioadei destinate consultarii publicului privind elaborarea lucrarii:

PUZmodificator – Ansamblu de locuinte colective S+P+8÷11E, str.Grigore Moisil Nr. 14, nr.cad. 7907/1-Oradea,

au fost inregistrate trei adrese continand obiectiuni privind reglementarile propuse, referitoare la:

– regimul de inaltime al constructiei propuse, care va afecta gradul de insorire al imobilelor inveciante;

– lipsa spatiilor de parcare aferente obiectivului propus;

– nivelul ridicat al traficului in zona ca urmare a imopbilului propus;

– lipsa locurilor de joaca si recreere;

Prin raspunsul formulat de elaboratorul PUZ-ului, inregistrat cu nr. 83857/2014 s-a dovedit ca temerile exprimate sunt neintemeiate si prin urmare PUZ-ul modificator urmeaza sa fie supus aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea in forma avizata prin aviz CMUAT 80/ 2014.

Mentionam ca tuturor celor care au depus obiectiuni scrise li s-au comunicat, prin posta, motivele pentru care obiectiunile au fost considerate ca neintemeiate.

Arhitect sef

Adriana Lipoveanu

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut