Planuri Urbanistice

martie 09, 2020

A N U N Ț,privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- pentru zona construită protejată UTR-ZCP01-(SZCP01/01, SZCP01/02 , SZCP01/04, SZCP01/20,SZCP01/31, SZCP01/32)

A N U N Ț

privind elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL- pentru zona construită protejată UTR-ZCP01(SZCP01/01, SZCP01/02 , SZCP01/04, SZCP01/20,SZCP01/31, SZCP01/32)

Primăria municipiului Oradea anunță elaborarea planului urbanistic zonal privind zona construită protejată UTR – ZCP01 şi RLU aferent, pentru reglementarea detaliată a ZCP 01 – Zona Centrală, conform cerințelor din PUG aprobat cu HCL nr.501/2016.

Zona de studiu a PUZ-ului: Zona Centrală Protejată de o parte și de alta a Crișului Repede delimitată de str.Menumorut, Parc Petofi Sandor, B-dul Gen.Ghe.Magheru, str.Sucevei, B-dul Decebal;

Planul urbanistic este elaborat de catre SC Planwerk SRL, Cluj Napoca, la inițiativa Primăriei municipiului Oradea.

Reglementări urbanistice propuse:

– UTR : se definesc Unități Funcțional-Morfologice Operaționale:

1.Zone constituite(C, ED, Gcc, Is, Lu, M, Sp, Va);

2.Zone de restructurare (Ri, Rr);

– regim de construire: construcţie urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament;

– funcţiuni predominante: structură funcţională complexă şi atractivă, de tip central;

– H max : se vor aplica simultan prevederile referitoare la inaltimea maxima, inaltimea minima si raportul extindere existent. Se introduce sintagma de inaltime de referinta specificata in anexa 11 la RLU;

– POT maxim = 40% – 60% (parcelele comune), 50% – 75% (parcelele de colţ) 65% – 85% (parcele ce includ clădiri cu parcaje colective cu acces public)

– CUT maxim = 1,2 – 2,8 (parcelele comune, 1,6-3,0 (parcelele de colţ), 2,2 – 3,2 (parcele ce includ clădiri cu parcaje colective cu acces public)

– retragerea faţă de aliniament; în aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: între limitele laterale ale parcelelor,

până la limita edificabilului;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: acoperirea calcanelor existente şi contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;

– circulaţii şi accese: Accesele existente se păstreaza iar pentru clădirile noi accesele vor respecta normele ;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare se va realiza prin bransare la retelele edilitare;

– se definesc următoarele Unități Funcțional-Morfologice Operaționale:

a) zone cu funcțiuni de tip central:

– C-I pozitionată ultracentral, de-a lungul unor artere majore, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT mari;

– C-II pozționată ultracentral, de-a lungul unor artere cu rol secundar pe parcele de dimensiuni mici, POT mare și CUT mediu;

– C-III pozitionată ultracentral, pe parcele de dimensiuni mari-foarte mari, POT mediu-mic și CUT mediu;

– C-IV pozitionată central, cu componentele de rezidențial-nerezidențial echilibrate, imobile mici pe parcele de formă alungită, dimensiuni medii și front la stradă redus, POT mediu-mic și CUT mediu-mic;

b) zone cu instituții si servicii (publice):

– Is-I pozitionată ultracentral, de-a lungul unor artere majore, pe parcele de dimensiuni medii, POT și CUT medii-mari (tipologia palatelor urbane);

– Is-II poziționată ultracentral, central, sau pericentral, de-a lungul unor artere importante, pe parcele de dimensiuni mici-medii, POT mare și CUT mediu (imobile medii-mici).

– Is-III poziționată ultracentral, central, sau pericentral, pe parcele de dimensiuni mari-foarte mari, POT mediu-mic și CUT mediu (ansamblu de clădiri);

– Is-IV pozitionată central, pe parcele de formă alungită-neregulată, dimensiuni medii și front la stradă redus, POT mediu-mic și CUT mediu-mic;

c) zone rezidentiale:

– Lu-I poziționată periferic, în mijlocul unor zone/cvartale delimitate de artere importante, de obicei având un parcelar istoric, pe parcele de dimensiuni mici-medii, alungite, POT mediu-mic și CUT foarte mic ;

– Lu-II poziționată periferic, în mijlocul unor zone/cvartale delimitate de artere importante, de obicei având un parcelar istoric, medieval, protejat, pe parcele de dimensiuni mici-foarte mici, de formă dreptunghiulară-pătrată, POT mic și CUT foarte mic;

– Lu-III;

– Lu-IV pozționată central-pericentral, pe parcele de formă alungită-neregulată, dimensiuni medii și front la stradă redus, POT mediu-mic și CUT mediu-mic;

d) zone cu funcțiuni mixte cu caracter public mai pronunțat/ mai redus, cu rol de intermediere între zone cu instituții, funcțiuni cu tip central, respectiv zone preponderent rezidentiale:

– M-I poziționată de-a lungul unor artere importante, de obicei pe parcele cu suprafață și front la stradă mai mari, POT mic și CUT mic;

– M-II poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare-pătrate de dimensiuni mici, cu suprafața și front la stradă de dimensiuni mici, POT mediu si CUT mic-mediu;

– M-III poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare de dimensiuni medii, POT mic-mediu și CUT mediu, și cu posibilitatea de configurare cu tipologii tradiționale în formă de L, O, U, C ;

– M-IV poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare-alungite, cu suprafața medie și front la stradă de dimensiuni mici, POT mic-mediu și CUT mic cu posibilitatea de configurare a tipologiei tradiționale în formă de I dispus paralel cu corpul de clădire de la frontul de stradă;

d) zone rezidențiale în prezent, propuse pentru restructurare, cu reparcelare recomandată/probabilă:

– RrLuC-I – restructurare cu funcțiuni de tip central, cu caracter public pronunțat, poziționată ultracentral, de-a lungul unor artere majore, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT mari;

– RrLuM-II – restructurare cu functiuni mixte cu caracter public, pozitionată de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare-pătrate, cu suprafața și front la stradă de dimensiuni mici, POT mediu și CUT micmediu;

– RrLu-II – restructurare cu păstrarea funcțiunii de locuire, poziționată central/pericentral, în mijlocul unor zone / cvartale delimitate de artere importante, POT mediu și CUT mic-mediu;

– RrMC-I – restructurare cu funcțiuni de tip central, poziționată ultracentral, de-a lungul unor artere majore, pe parcele de dimensiuni medii-mari, POT și CUT mari;

– RrM-II – restructurare cu păstrarea funcțiunii mixte cu caracter public, poziționată central/pericentral, de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare-pătrate, cu suprafața și front la stradă de dimensiuni mici, POT mediu și CUT mic-mediu;

– RrM-IV – restructurare cu păstrarea funcțiunii mixte cu caracter public, poziționată de-a lungul unor artere cu rol secundar, de obicei pe parcele dreptunghiulare-alungite, cu suprafața medie și front la stradă de dimensiuni mici, POT mic-mediu și CUT mediu;

f) RiEtVa-II zonă, de activități economice poluante în prezent, propusă pentru restructurare ca zonă verde de agrement cu caracter public;

g) REtM-III zonă, industrială în prezent, propusă pentru restructurare cu funcțiune mixtă, poziționată central/pericentral, având POT și CUT mic-mediu;

h) zone verzi de agrement

– Va-I cu componentă minerală dominantă;

– Va-II cu componentă vegetală dominantă.

i) Sp – zonă cu destinație specială;

j) ED – zonă funcțională pentru lucrări edilitare;

k) Gcc – zonă de gospodărire comunală complexă, conținând piața agroalimentară, garaje / parcări publice.

În temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea documentațiilor de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, în perioada 06.02.2020 – 01.03.2020 publicul poate să consulte și să-și exprime opinia, în scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primăriei municipiului Oradea -Centrul de Relații cu publicul,în intervalul orar ( luni – miercuri 13:00- 15.30, vineri 13:00 – 15:30). Observațiile se pot trimite si la adresa de e-mail cmuat@oradea.ro

Se poate consulta în varianta electronică pe site-ul www.oradea.ro la secțiunile:

Planuri urbanistice;

– Elaborare PUZ-Zona Construită Protejată.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului sunt: Camelia Ciente și Alina Cadar, Primăria municipiului Oradea Institutia Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism și Avize, adresa: P-ța Unirii nr.1,: telefon: 0259/408876, e-mail cmuat@oradea.ro.

Răspunsul la observațiile transmise va fi comunicat în intervalul 15.03.2020-27.03.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut