Planuri Urbanistice

martie 17, 2020

A N U N T,privind elaborare PUZ Modificator- la PUZ aprobat prin HCL nr.913/18.12.2014-Parcelare teren pentru construire locuinte individuale, str. Paleului, nr.23, nr. cadastrale 189963-:-189969, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Modificator- la PUZ aprobat prin HCL nr.913/18.12.2014-Parcelare teren pentru construire locuinte individuale, str. Paleului, nr.23, nr. cadastrale 189963-:-189969, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru modificarea prevederilor HCL-ului nr. 913/18.12.2014 in vederea parcelarii terenului cu nr. cadastrale 189963-:-189969 .

Zona de studiu a PUZ-ului: aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.913/2014; S = 14740,0 mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Vandici Viana, la initiativa beneficiarului Alclin Construct SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale (maxim 2 unitati locative)

– H max: regim maxim de inaltime S+P+E;

– POT maxim = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: 3-6 m;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: minim 2,0m fata de o mejdie, minim 4,0m fata de cealalta mejdie (in total 6,0m);

– retagere fata de mejdia posterioara: minim 6,0m

– circulaţii şi accese: Accesul la amplasament se va realiza din str.Paleului, reglementata la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), conform HCL nr.344/2015; Accesul la parcele se va realiza din drumul privat (profil transversal de 7,0m) constituit conform PUZ aprobat cu HCL nr.913/2014

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora pe cheltuiala investitorilor; Zona de amplasare a instalatiior tehnico edilitare (post trafo, pompe de apa, ..) este figurata in plansa U.04;

– Fata de PUZ aprobat se propun urmatoarele modificari:

– parcelarea terenului studiat prin PUZ rezultand 17 loturi; Sminim = 550,0mp;

– adaptarea indicilor urbanistici reglementarilor specific UTR Liu:

– POT maxim = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– modificarea zonelor de implantare; retrageri minime faţă de mejdiile laterale: in total 6,0m cu minim 2,0m fata de o mejdie, minim 4,0m fata de cealalta mejdie, fata de minim 2,0m reglementata anterior; retagere fata de mejdia posterioara: minim 6,0m, fata de minim 3,0m reglementata anterior

– zone verzi amenajate: minim 40% din suprafata parcelei fata de minim 20,0% reglementata anterior;

– amplasarea anexelor se va realiza cu respectarea reglementarilor specific UTR Liu;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.03.2020-11.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.04.2020-26.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut