Planuri Urbanistice

decembrie 11, 2019

A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare – Activitati economice tertiare; Diversificarea activitatii companiei prin construire hala de productie si achizitie echipamente, zona str. Petru Maior,nr.cadastral 200713, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Urbanizare – Activitati economice tertiare; Diversificarea activitatii companiei prin construire hala de productie si achizitie echipamente, zona str. Petru Maior,nr.cadastral 200713, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru activitati economice tertiare in vederea diversificarii activitatii companiei.

Zona studiată în PUZ de urbanizare (masterplan): UTR Uliu cuprins intre str.Petru Maior – la est, UTR ED (Statia de transformare TRANSELECTRICA) – la vest, canal CT27 aflat in administrarea ANIF – la sud, UTR Et – la nord; Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata de 20000 mp este identificat cu nr.cad.200713; Suprafata studiata prin PUZ Etapa I – 91350,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Covacescu Raluca, la initiativa beneficiarului Victema Cons SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR: Et;

– regim de construire: Organizare urbană bazată pe un regim de construire deschis;

– funcţiuni predominante: activitati economice tertiare;

– H max: 21 m la cornişă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. ;

– POT max: POT maxim = 40% pentru parcelele comune, POT maxim = 50% pentru parcelele de colt,

– CUT max: CUT maxim = 2,2 pentru parcelele comune, CUT maxim = 2,8 pentru parcelele de colt,

– retragerea minimă faţă de drum; minim 6,0m de la aliniamentul str.Petru Maior, fara retragere obligatorie fata de drumul privat de acces;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin de 4,5m; (retragere fata de UTR ED – 35,0m)

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = 6,0m;

– circulaţii şi accese: Accesul in zona se realizeaza pe str.Petru Maior iar accesul la terenul care a generat PUZ-ul se va realiza indirect din str.Petru Maior pe un drum privat infundat cu profil transversal de 12,0m.

– echipare tehnico-edilitară: zona studiata se va putea racorda la retelele edilitare existente in zona, prin extinderea acestora pe cheltuiala beneficiarilor.

– Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unitatii teritoriale de referinta ULiu, situata in vecinatatea statiei de transformare 400/110/20Kv, stabilindu-se:

a) extinderea zonei functionale Et peste intreaga UTR Uliu avand in vedere ca aceasta este afectata de restrictii instituite de zona de protectie a statiei de transformare 400/110/20Kv, fiind, deasemenea, strabatuta de LEA 400kV, funtiunea de locuire fiind inoportuna in contextul existent;

b) etapizarea urbanizarii prin impartirea UTR-ului in 2 subzone, una fiind reglementata prin prezenta documentatie de urbanism iar cealalta urmand a fi studiata ulterior prin alta documentatie de urbanism:

c) stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% destinate amenajarii unor zone verzi; Avand in vedere zonele de protectie LEA 440kV, se propune ca zona verde de folosinta comuna sa se amenajeze pe zona grevata de interdictia de construire.

d) Dezvoltarea retelei stradale.

Reglementari pentru subzona 1 (din care face parte terenul care a generat PUZ-ul):

– Functiuni conform RLU aferent PUG corespunzatoare UTR Et;

– POT max: POT maxim = 40%; POT maxim = 50% pentru parcelele de colt;

– CUT max: CUT maxim = 2,2 (parcelele comune), CUT maxim = 2,8 (parcelele de colt);

– Pe parcela care a generat PUZ-ul se va construi o cladire cu destinatia hala de productie in regim de inaltime P – P+E, care se va amplasa in zona de implantare figurate in plansa U05 (minim 35,0m fata de mejdia vestica, minim 6,0m fata de mejdia sudica si fata de mejdia estica, in afara zonei de protectie LEA 400Kv).

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

Dezvoltarea retelei stradale:

– Se propune crearea unui drum privat infundat cu profil transversal de 12,0m care va asigura accesul, din str.Petru Maior, la parcelele reglementate in PUZ etapa I, conform propunerii prezentate in plansa U04; Drumul se va constitui etapizat, prima etapa realizandu-se odata cu dezvoltarea propusa pe terenul care a generat PUZ-ul;

– Str.Petru Maior se va reglementa la profil transversal de 25,0m, conform prevederilor din PUG;

– Pana la aprobarea documentatiei de catre Consiliul Local, se va proceda la dezmembrarea terenului necesar constituirii drumului public infundat (aflat in proprietatea initiatorului PUZ-ului) in vederea trecerii acestuia din proprietate privata in domeniul public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 11.12.2019 – 08.01.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 13:00- 15.30, vineri 13:00 – 15:30.).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 09.01.2020-23.01.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut