Planuri Urbanistice

iulie 18, 2019

A N U N T,privind elaborare PUZ Urbanizare- Parcelare teren,str.Cedrilor, nr.cad. 8609, 196776, 196777, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Urbanizare- Parcelare teren,

str.Cedrilor, nr.cad. 8609, 196776, 196777, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona din UTR Uliu delimitata de teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.483/2010, str.Castanilor, PUD aprobat cu HCL nr.883/2005 si limita estica a parcelei identificata cu nr.cad.8609;

\- Terenul care a generat PUZ-ul, cu suprafata totala de 20000,0mp este identificat cu nr.cad.8609, 196776, 196777.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Czirjak Levente, la initiativa beneficiarei Parohia Reformata Oradea-Episcopia Bihor prin Szekeres Alexandru.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR Liu si dotari de cartier;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire ( se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, in conditiile specificate in RLU aferent PUG) si dotari de cartier ;

– H max: trei niveluri supraterane – S/D+P+E/M;

– POT max = 35,0%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: 4,5 (aliniament obligatoriu);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m si 2,0m fata de cealalta latura;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: inaltimea cladirii dar nu mai putin 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul in zona se realizeaza pe str.Cedrilor, str.Castanilor si str.Plopilor;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare prin extinderea acestora pana la nivelul parcelelor, prin grija beneficiarului.

– Prin documentatia de urbanism se propune:

a) parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 27 loturi (25 parcele destinate construirii de locuinte si 2 loturi destinate dotarilor de cartier si zonelor verzi); – suprafata minima lot: 500,0mp

b) constituirea unei retele de strazi astfel: – un drum public cu profil transversal de 9,0m in prelungirea str.Plopilor; – un drum public cu profil transversal de 9,0m in prelungirea str.Castanilor; – 2 drumuri publice cu profil transversal de 11,0m in prelungirea celor 2 ramuri a str.Cedrilor;

– Documentatia ce va fi supusa aprobarii Consiliului Local va contine documentatia cadastrala privind constituirea drumurilor propuse si angajamentul initiatorului PUZului (autentificat notarial ) privind trecerea terenului necesar constituirii drumurilor publice va trece din proprietate privata in domeniul public si extinderea utilitatilor pana la nivelul parcelelor;

c) alocarea unei rezerve de teren (in cota de minim 10% din suprafata terenului studiat) destinata amenajarii spatiilor cu acces public (dotari si spatii verzi)

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.07.2019 – 11.08.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 12.08.2019 -26.08.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut