Planuri Urbanistice

august 28, 2019

A N U N T,privind intentia de elaborare a PUZ – Reconversie functionala a UTR-Liu prin extinderea zonei Is_P, in vederea construirii unei parcari aferente Spitalului Judetean Bihorstr. Gheorghe Doja, nr.cad.151978,169387,169384,176790 si 2008, Oradea,

A N U N T

privind intentia de elaborare a PUZ – Reconversie functionala a UTR-Liu prin extinderea zonei Is_P, in vederea construirii unei parcari aferente Spitalului Judetean Bihor,

str. Gheorghe Doja, nr.cad.151978,169387,169384,176790 si 2008, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru reconversia functionala a UTR Liu prin extindea UTR Is-P in vederea amplasarii unei constructii cu destinatie de parcare publica care sa deserveasca spitalului judetean aflat in curs de extindere si modernizare, pe terenul identificat cu nr.cad. 151978,169387,169384,176790 si 2008.

Planul urbanistic zonal va defini modul de ocupare al terenului, accesul si circulatia in zona de studiu, echiparea edilitara, regimul juridic al terenurilor, tinand seama de reglementarile urbanistice specifice in UTR Is_P.

Regimul de inaltime: P+2E+Tr;

– POTmax.75%;

– CUTmax.3,3; (Indicatori urbanistici specifici UTR Is_P)

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 29.08-04.09.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Serviciul Relatii cu Publicul, in intervalul orar 11.30-15.00. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut