Planuri Urbanistice

februarie 24, 2020

A N U N T,privind intentia de elaborare PUZ – Construire blocuri-locuinte de servici,nr.cadastral 160462, str. Ovid Densusianu, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire blocuri-locuinte de servici,nr.cadastral 160462, str. Ovid Densusianu, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea construirii de locuinte.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Agentia de Dezvoltare Locala Oradea SA, se va studia aria cuprinsa intre str. Ovidiu Densusianu, calea ferata şi limita sudică a terenului care a generat PUZ-ul.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

– stabilirea zonelor functionale din zona de studiu (aria cuprinsa intre str. Ovidiu Densusianu, calea ferata şi limita sudică a terenului care a generat PUZ-ul, identificat cu nr. cad.160462; S.t. = 18774,0mp).

– se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– UTR M3;

– regim de construire: deschis, adiacenta principalelor artere de trafic;

– funcțiuni predominante – locuințe colective;

– POT maxim =40%; CUT maxim = 1,9 pentru parcelele comune;

– POT maxim = 50% CUT max 2,8 pentru parcelele de colt (2,4+20%);

– regim maxim de înălțime: (1-3S)+P+4+1R, respectiv (1-3S)+P+5+1R (pentru clădiri de colţ);

Circulaţii şi accese: accesul la parcela studiată se va realiza direct din breteaua străzii Ovidiu Densusianu;

Conditii si recomandari :

– Se propune demolarea construcțiilor existente pe parcela si amplasarea a 3 imobile cu destinația locuințe de serviciu, conform propunerii prezentate in planșa 03.A;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 24.02.2020-01.03.2020, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 02.03.2020-06.03.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut