Planuri Urbanistice

octombrie 31, 2019

A N U N T,privind intentia de elaborare PUZ – Construire locuinte colective cu spatiu comercial la parter, regim de inaltime D+P+2E+Er, str.Vladeasa, nr.66, nr.cad.186711,Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Construire locuinte colective cu spatiu comercial la parter, regim de inaltime D+P+2E+Er, str.Vladeasa, nr.66, nr.cad.186711,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea construirii de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, regim de inaltime D+P+2E+Er, generat de imobilul identificat cu nr.cad.186711, Oradea, situat pe str. Vladeasa, nr.66.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Morgovan Daniela, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 186711, se va studia zona delimitata de str.Vladeasa, str.Alexandru Roman, str.Octavian Goga si str.Lucian Blaga.

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

– Functiuni mixte ce includ locuinte colective cu spatii de interes public (servicii/comert) la parter;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POT maxim = 50%; CUT maxim = 1,5 pentru parcelele comune;

– POT maxim = 60% CUT max 1,8 pentru parcelele de colt;

– Regim maxim de inaltime:(1-2S)+P+2E+M/R, respectiv (1-2S)+P+3E (pentru cladiri de colt)

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor:

– Se vor asigura parcari aferente functiunilor conform anexei 2 din RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016;

– Se vor studia conditiile de racordare a obiectivului propus la retelele edilitare de alimentare cu apa, energie electrica, energie termica si canalizare;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t

Conditii si recomandari:

– Avand in vedere ca se propune o retragere a caldirii fata de aliniament, in conditiile in care cladirile din vecinatate sunt aliniate la front, se va studia modul de aliniere a cladirilor noi pentru inregul cvartal;

– Se va studia posibilitatea ca locurile de parcare aferente functiunilor propuse sa se organizeze, in principal, in zona de subsol/demisol, iar parcarile amenajate la sol sa nu aiba acces direct din strada, ci din incinta.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 31.10.2019 – 06.11.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 07.11.2019 – 13.11.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut