Planuri Urbanistice

ianuarie 29, 2020

A N U N T,privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire locuinte si dotari-Cartier Diaspora,str.Izvorului, nr.cad. 180014,Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren pentru construire locuinte si dotari-Cartier Diaspora,str.Izvorului, nr.cad. 180014,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren in vederea construirii de locuinte.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Primaria municipiului Oradea, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 180014, se va studia UTR Uliu (S= 14895 mp) cuprinsa intre str.Izvorului UTR Is_P si UTR Liu : Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.180014 (S = 7768 mp);

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti

– stabilirea zonelor functionale din zona de studiu (zona de studiu care cuprinde UTR Uliu (S= 14895 mp).

– se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– UTR Uliu

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire, iar in conditiile specificate in RLU aferent PUG se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere ;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+1+M/R, D+P+2;

– POT max = 35,0%, respectiv POT maxim = 60% pentru locuinţe covor; – CUT max = 0,9;

Circulaţii şi accese: Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Izvorului pe un drum public ce se va constitui la profil transversal de 9,0m pe terenul care a generat PUZ-ul;

Conditii si recomandari :

– Se propune etapizarea procesului de urbanizare in 2 etape, prima etapa reglementandu-se prin prezenta documentatie iar a doua etapa va fi studiata prin alta documentatiede urbanism;

– Parcelarea terenului care a generat PUZ-ul, rezultand 11 loturi ( 10 parcele destinate construirii de locuinte si un lot destinat zonei verzi cu acces public;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 30.01.2020-05.02.2020, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 06.02.2020-10.02.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut