Planuri Urbanistice

aprilie 08, 2020

A N U N T,privind PUD – Construire cladire de birouri P+2E+1Er si imprejmuire teren, str. Tudor Vladimirescu, nr.65, nr.cad.189197, 152740, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire cladire de birouri P+2E+1Er si imprejmuire teren, str. Tudor Vladimirescu, nr.65, nr.cad.189197, 152740, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire cladire de birouri P+2E+1Er si imprejmuire teren.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Tivadar I.Daniel la initiativa beneficiarului SC Valcons Development SRL.

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale = fara retragere (front inchis);

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal din str. Tudor Vladimirescu;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Pe terenul cu nr.cad.189197 exista 3 corpuri: corp C1- casa fara valoare arhitecturala, C2, C3- anexe; Toate corpurile sunt propuse spre demolare;

– Construire cladire de birouri pe terenul cu nr.cad.189197, schimbare destinatie corp C1 si C3 (corpuri existente pe nr.cad.152740) din locuinta in birouri, – Regim maxim de inaltime propus:

– P+2E catre strada si inspre mejdia posterioara,

– P+2E+R inspre curtea interioara, retrasa la min.2m de la aliniament,

– Hmax.propus = 13,40m pana la aticul ultimului etaj retras, Hmax.atic admis = 17m;

– POT existent = 40,90%, – CUT existent = 0,46 – pe intreaga incinta (nr.cad.189197 si nr.cad.152740);

– POT max.propus = 60,0%, – CUT max.propus = 1,6;

– Constructia propusa se va amplasa la aliniamentul strazii Tudor Vladimirescu, pana pe mejdii (front inchis), pe o adancime de 12m, conform propunerii din plansa 03/A;

– Se vor amenaja:

– minim 7 locuri de parcare (pe terenul cu nr.cad.189197);

– spatii verzi organizate pe solul natural, minim 15% din suprafata totala a parcelei (nr.cad.189197, 152740);

– un spatiu interior parcelei (eventual integrat in cladire) destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public;

In perioada 09.04.2020-23.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile inregistrate va fi tansmis in intervalul 09.05.2020-18.05.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut