Planuri Urbanistice

iulie 20, 2020

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului, privind elaborarea PUZ – Parcelare teren in vederea concesionarii, str.Calea Borsului, nr.cadastral 201719, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Parcelare teren in vederea concesionarii, str.Calea Borsului, nr.cadastral 201719, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 18.05.2020-11.06.2020, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru:

PUZ – Parcelare teren in vederea concesionarii, str.Calea Borsului, nr.cadastral 201719, Oradea

au fost inregistrate cinci adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Avand in vedere sesizarile integistrate, initiatorul Primaria Oradea-Directia Patrimoniu Imobiliar si elaboratorul PUZ-ului au modificat propunerea de parcelare, noua varianta fiind supusa analizei in sedinta CMUAT din 02.07.2020 si a obtinut avizul favorabil cu nr.1150.

In concluzie, documentatia de urbanism PUZ – Parcelare teren in vederea concesionarii, str.Calea Borsului, nr.cadastral 201719, Oradea„, va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz Arhitect-Sef nr. 1150/02.07.2020), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 318/28.01.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut