Planuri Urbanistice

iulie 08, 2019

A N U N T,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ urbanizare -Reconversie functionala din M3 in Et str. Ogorului, nr.139B, generat de nr. cad.172143 – Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ urbanizare -Reconversie functionala din M3 in Et str. Ogorului, nr.139B, generat de nr. cad.172143 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 31.05.2018 – 21.06.2019 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ urbanizare -Reconversie functionala din M3 in Et str. Ogorului, nr.139B, generat de nr. cad.172143 – Oradea

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ urbanizare – Reconversie functionala din M3 in Et str. Ogorului, nr.139B, generat de nr. cad.172143 – Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.750/18.04.2019, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de urbanism nr. 2034/11.04.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut