Planuri Urbanistice

aprilie 02, 2020

ANUNT, privind elaborare PUZ – Construire locuinte cuplate; Parcelare teren, str. Gabor Joszef, nr.16, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ Construire locuinte cuplate; Parcelare teren, str. Gabor Joszef, nr.16, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren si construire locuinte cuplate.

Zona de studiu a PUZ-ului: Aria delimitata de str.Gabor Joszef, str.Stefan Odobleja, limita sudica si limita nordica a terenului care a generat PUZ-ul ; (Stotal = 3610,0mp);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Czirjak Levente, la initiativa beneficiarului Maria Margareta SRL si Savsor Transcom SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR: de tip Liu;

– regim de construire: clădiri de locuit de tip urban modern, in sistem cuplat, retrase din aliniament;

– funcţiuni predominante: Locuinţe individuale;

– H max: Regim de inaltime = P+E;

– POT max = 35,0% (pentru parcele cu suprafata mai mare de 350,0mp), POT maxim = 40% (pentru parcele cu suprafata mai mica de 350,0mp);

– CUT max = 0,7 (pentru parcele cu suprafata mai mare de 350,0mp), CUT maxim = 0,8 (pentru parcele cu suprafata mai mica de 350,0mp);

– retragerea faţă de aliniament ; 3-6,0m de la aliniamentrul str.Gabor Jozsef, respectiv 4,5m de la aliniamentul str.Stefan Odobleja; Regimul de aliniere referitor la extinderi in regim de inaltime P (terase inchise sau deschise, windfanguri): 2,5m in fata, respectiv 3,0m in spate;

– retrageri faţă de mejdiile laterale: pe o mejdie si minim 1,2m fata de mejdia opusa;

– retrageri fata de mejdia posterioara: minim 6,0m (exceptie loturile de la frontul str.Stefan Odobleja cu retragere minima de 4,75m);

– circulaţii şi accese: accesul la amplasament se realizeaza din str.Gabor Jozsef si str.Stefan Odobleja

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona.

– Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafata totala de 3610,0mp, se va reparcela conform propunerii prezentate in plansa U04, rezultand 14 loturi destinate construirii de locuinte cuplate;

– Zonele de implantare ale constructiilor sunt figurate in plansa U04:

– aliniere fata de domeniul public: fata de str.Gabor Jozsef minim 6,0m (zona giratiei), minim 3,0m in rest; fata de str.Stefan Odobleja: 4,5m;

– retrageri fata de mejdii: pe una din mejdii si minim 1,2m fata de mejdia opusa, respectiv minim 2,0m fata de mejdiile extreme ale zonei studiate;

– retragere spate: minim 6,0m (exceptie loturile de la frontul str.Stefan Odobleja cu retragere minima de 4,75m)

– Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 02.04.2020-26.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.04.2020-11.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut