Planuri Urbanistice

decembrie 20, 2019

ANUNT, privind elaborare PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 str. Ceyrat,- Construire hotel D+P+M+3E+R, alipire nr.cad.204556 si nr.cad.201262, modificare acces la zona de turism, concesionare teren

A N U N T

privind elaborare PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 str. Ceyrat,- Construire hotel D+P+M+3E+R, alipire nr.cad.204556 si nr.cad.201262, modificare acces la zona de turism, concesionare teren

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru modificarea reglementarilor impuse prin HCL nr. 560/2017.

Zona de studiu a PUZ-ului: aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017 si terenurile de modificarea PUZ-ului: nr.cad.204556, nr.cad.201262 si nr.cad.204283, Stotal studiat = 44.514,0mp (Stotal studiat in PUZ = 43.330mp);

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Cretu Nicolae, la initiativa beneficiarului West Residence SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

Prevederi P.U.Z. MODIFICATOR – R.L.U. propuse:

– UTR: conform PUZ aprobat cu HCL 560/2017;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni propuse: conform PUZ aprobat prin HCL nr.560/2017 -Cartier rezidential cu activitati de comert, servicii, turism si agrement, cu modificare pe zona de turism;

– H max = 25m la atic, regim maxim de inaltime D+P+M+3E+R;

– POT max = 40% – conform PUZ aprobat prin HCL nr.560/2017;

– CUT max = 2,2 – conform PUZ aprobat prin HCL nr.560/2017;

– retragerea minimă faţă de aliniament = min.5m;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = min.4,0m fata de latura nordica, min.12,0m fata de limita sudica;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.10,0m fata de latura vestica si min.20,0m fata de locuintele colective;

– circulaţii şi accese: Accesibilitatea in zona studiata se asigura de o retea de drumuri publice amplasate perimetral parcelei initiale, identificate prin nr. cad. 182461, 180806, 182524. Profilul transversal al acestora este de 10,0m; – accesul in zona de turism si alimentatie publica se face din drumul public cu profil transversal de 10,0m, identificat cu nr.cad.182524 (al carei traseu se propune a se modifica) si din drumul public identificat cu nr.cad.188861;

– echipare tehnico-edilitară: obiectivele care urmeaza sa se realizeze in zona se va racorda la reţelele de utilităţi existente: alimentare cu apă, canalizare, gaze naturale şi electricitate;

– Fata de PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017, se propun urmatoarele modificari:

– modificarea si marirea suprafetei de teren destinata zonei de turism: Steren = 3242mp (nr.cad.204556 actual)+ Steren = 889mp (nr.cad.201262)+ Steren = 295mp (nr.cad.204283 propus spre concesionare), in total Steren destinata zonei de turism = 4426,0mp;

– alipirea nr.cad.204556 si nr.cad.201262;

– concesionarea unei suprafete de teren (teren cu nr.cad.204283 cu S=295mp);

– regim de inaltime propus: D+P+M+3E+R, cu Hmax.=25m (Stehn+P+4E cu Hmax.17,0m la atic, prevazut in PUZ modif.);

– hotel cu 100 camere (70 camere prevazut in PUZ modif.);

– sala de alimentatie publica cu suprafata de 450mp (400mp prevazut in PUZ modif.);

– 85 locuri de parcare la sol (42 locuri de parcari prevazut in PUZ modif.) si 20 locuri de parcare la demisol (25 locuri la demisol prevazut in PUZ modif.);

– zona verzi 766mp (567mp prevazut in PUZ modif.);

– modificarea retragerii fata de aliniament: min.4,50m (pana la nivelul etajelor 1-3);

– modificarea retragerii fata de mejdia nordica: min.4,0m (pana la nivel parter, etaj 1-3);

– modificarea amprentei constructiei la sol, cu respectarea indicilor urbanistici avizati (POTmax = 40%, CUTmax.= 2,2);

– reorganizarea acceselor, spatiilor verzi si a locurilor de parcare in incinta;

– modificarea traseului drumului public identificat cu nr.cad. 182524 (cu profil transversal de 10,0m) pe limita nord-estica a amplasamentului studiat, si care va face legatura cu drumul public cu nr.cad.188861, conform propunerii prezentate in plansele 3U si 4U;

– Continuarea drumului public (cad.182524) pe latura nord-estica se va constitui din:

– lotul 2 (provenit din dezmembrarea cu nr.cad.182525, S=177mp) si

– nr.cad.204282 (S=437mp);

– cota parte din cad.182523 (zona acces la parcela);

– Accesul se va realiza din drumul public identificat cu nr.cad.182524 (al carei traseu se propune a se modifica) si din drumul public identificat cu nr.cad.188861;

– Terenul destinat continuarii drumului public (pe latura nord-estica) se va trece in domeniul public (conform planurilor de amplasament si delimitarea a imobilului cu propunere de dezlipire) si se va inscrie in CF ca drum public in favoarea Municipiului Oradea prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

– Restul reglementarilor prevazute pentru cartierul de locuinte colective, servicii complementare, comert (privind indicii urbanistici, regim de inaltime, retrageri fata de drumurile de accese si fata de mejdii, circulatia in zona, spatii verzi, parcari, etc) raman nemodificate, fiind stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.560/2017;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 20.12.2019 – 20.01.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 21.01.2020-04.02.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut