Planuri Urbanistice

iunie 01, 2011

ANUNT privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Izvorului, nr.cad.167886 – Oradea

A N U N T

privind elaborarea PUZ – Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Izvorului, nr.cad.167886 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru Parcelare teren pentru amplasare locuinte, str. Izvorului, nr.cad.167886 – Oradea.

Prin planul urbanistic zonal se propune parcelarea terenului identificat cu nr.cad.187886 situat intre str. Izvorului si str. Caisilor, in vederea construirii de locuinte in regim de inaltime S(D)+P+E+(M).

– numar loturi propuse: 13; – POT maxim = 35%, CUT maxim = 0,50;

– accesul la parcele se va realiza pe un drum privat nou propus (situat la limita nordica a amplasamentului si avand un profil transversal de 7,0m), ce va face legatura intre drumurile publice existente (str. Izvorului si str.Caisilor), conform prevederilor din plansa „4/U- Circulatia terenurilor” aferenta PUZ;

– limita de implantare gard: 6,0m din axul drumurilor publice de acces (str.Izvorului si str.Caisilor) si respectiv 3,50m din axul drumului privat nou de acces;

– limita de implantare: minim 12,0m din axul drumurilor publice de acces (str.Izvorului si str.Caisilor) si respectiv minim 8,0m din axul drumului privat de acces;

– retrageri laterale: cu respectare Cod Civil;

– retragere spate: minim 4,50m;

– se va asigura minim 1 loc de parcare/unitate de locuit;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.05.2011-12.06.2011, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-nul Hirtea Calin, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877- int.190

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 13.06.-27.06.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut