Planuri Urbanistice

decembrie 22, 2020

Anunt, privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Construire locuinta (S)D+P+M,Str. Visinilor, nr.140, nr.cad.193622, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Construire locuinta (S)D+P+M,

Str. Visinilor, nr.140, nr.cad.193622, Oradea


Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire locuinta (S)D+P+M, Str. Visinilor, nr.140, nr.cad.193622, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Secan Ioana Maria, se va elabora PUZ pe zona delimitata de str. Visinilor, parcelarea care contine parcelele identificate cu nr.cad.192673, 192674, 192675 si limita de sud a parcelei identificate cu nr.cad. 166309.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Locuinta unifamiliala/familiala izolata pe parcela situata in UTR LiL;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

– POTmax.= 35%, CUTmax.= 0,9;

– Regim de inaltime max.: trei niveluri supraterane cu Hmax. la coama sau aticul nivelului retras 10,5m;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor:

– Se va asigura minimum un loc de parcare pentru functiunea propusa, conform reglementarilor specific UTR LiL;

– Se va reglementa profilul drumului de acces din str.Visinilor pana la parcela care a generat PUZ-ul;

– Se vor studia conditiile de extindere a retelei stradale spre sud pana la drumuri publice existente, a retelelor de utilitati(alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita parcelelor nou create;

Capacitatile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t

Conditii si recomandari:

– prin PUZ se va reglementa zona de implantare, regimul de inaltime, indicii urbanistici si dezvoltarea retelei stradale in zona de studiu;

– reglementarile privind mobilarea, propuse prin P.U.Z. vor respecta reglementarile specifice pentru UTR LiL, conform P.U.G. aprobat prin HCL 501/2016, corelate cu reglementarile aprobate prin HCL 632/2007;

– se va studia posibilitatea largirii drumului de acces din str. Viilor la parcela studiata, la profil transversal impus de reglementarile PUG-ului aprobat prin HCL 501/2016;

– se va studia posibilitatea de prelungire a drumurilor propuse, spre sud, pana la drumuri publice existente.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 22.12.2020 – 31.12.2020, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 04.01.2021-08.01.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut