Planuri Urbanistice

mai 18, 2011

ANUNT privind intentia de refacere a PUG al municipiului Oradea

A N U N T

privind intentia de refacere a PUG al municipiului Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de refacere a planului urbanistic general al municipiului Oradea .

Planul Urbanistic General al municipiului Oradea aflat in vigoare a fost elaborat in 1995 si reactualizat in 2001 pe fundalul unei situatii esential diferite de cea prezenta. Profundele trasformari structurale petrecute in Oradea de la elaborarea actualului Plan Urbanistic General si ca efect al acestora, schimbarea paramentrilor ce stau la baza planificarii urbanistice nu mai sustin valabilitatea acestui plan si impune refacerea sa.

Lucrarea privind refacerea planului urbanistic general al municipiului va stabili obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare ale localitatii pe o perioada de 5-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente si va lua in considerare noile cerinte pe care trebuie sa le satisfaca Oradea in postura de oras european si poarta de intrare in Romania.

In temeiul art. 17 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului,aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 18.05.2011 -11.06.2011, publicul poate sa isi exprime opinia privind refacerea Planului Urbanistic General al municipiului Oradea, in scris la sediul Primariei municipiului Oradea -Ghiseul Unic, in intervalul orar destinat preluarii documentelor.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Dorina Milici, consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef – Compartimentul Avizari, telefon 0259/408877, e-mail: milici@oradea.ro

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat pana in 26.06.2011 pe paginile de internet: www.oradea.ro si http://arhitectsef.oradea.ro

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi cuprinse in tema de proiectare pentru „Refacere PUG-municipiul Oradea”.

Etapele urmatoarele ale procesului de informarea si consultarea publicului privind refacerea P.U.G. al municipiului Oradea se vor desfasura dupa un program care va fi stabilit si comunicat dupa stabilirea firmei care va elabora lucrarea, prin procedeul de achizitie publica.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut