Planuri Urbanistice

decembrie 09, 2020

Anunt, privind PUD – Amenajare clínica dentara, str. Nicolae Jiga, nr.24, nr.cad.177720, 169559, Oradea

A N U N T

privind PUD – Amenajare clínica dentara, str. Nicolae Jiga, nr.24, nr.cad.177720, 169559, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru amenajare clínica dentara, str. Nicolae Jiga, nr.24, nr.cad.177720, 169559, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de SC Alpha Digital Center SRL si elaborat de arh. Lavinia Elena Otelea.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad. 177720, 169559.

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR SZCP 01- Subzona str. Olosig Vest;

– regim de construire: construcție urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament (tipologii în formă de „L”, I, O sau U);

– funcțiuni predominante: funcțiuni mixte (funcțiuni administrative, funcțiuni de administrare a afacerilor, funcțiuni financiar-bancare, funcțiuni terțiare, funcțiuni de cultură, locuințe individuale si colective);

– H max = 15 m (la cornișă) și 21 m (la coamă), respectiv un regim de înălțime de P+3+M , pe străzile cu distanță între aliniamente mai mare de 15m;

– POT max = 60,0%; – CUT max = 1,6;

– retragerea minimă faţă de aliniament = in aliniament, în front continuu (închis);

– retrageri minime faţă de limitele laterale: acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine;;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: principiul constă în acoperirea calcanelor existente şi respectiv contrapunerea de curţi în dreptul celor de pe parcelele vecine; Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei imobilul vecin dispune de o curte interioară, pe parcela studiata se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei vecine, cu lungimea cel puţin egală cu aceasta şi cu o retragere faţă de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,5 m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: corpurile de clădire existente amplasate pe mejdii;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal in incinta se realizează din str. Nicolae Jiga;

– echipare tehnico-edilitară: imobilul este racordat la rețelele edilitare (alimentarea cu apa, canalizarea si energie electrica ).

– Se propune mansardarea apartamentelor 1, 2 și a gangului de trecere, in vederea amenajării unei clinici stomatologice

– regim de înălțime; Sp+P+M;

– POT propus = 48,95% (nu se modifica); – POT max = 60,0%;

– CUT propus = 0,73; CUT maxim = 1,6;

In perioada 10.12.2020-24.12.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.01.2021-25.01.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut