Planuri Urbanistice

mai 26, 2020

Anunt, privind PUD-Construire imobil de locuinte cu functiuni complementare la parter, imprejmuire si organizare de santier, Str.Calarasilor, nr.9, Oradea

A N U N T

privind PUD-Construire imobil de locuinte cu functiuni complementare la parter, imprejmuire si organizare de santier, Str.Calarasilor, nr.9, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construirea unui imobil de locuinte cu functiuni complementare la parter, imprejmuire si organizare de santier. Zona studiata: Teren identificat cu nr.cad.167360 (S=667mp).

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Tivadar I Daniel la initiativa beneficiarei Riverside Invest SRL.

Prevederi P.U.D. propuse:

– retragerea minimă faţă de aliniament = fara retragere;

– retrageri minime faţă de limitele laterale = fara retragere;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = nu este cazul (teren cu acces din 2 strazi);

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str. Principatelor Unite si str. Calarasilor;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Construire corp C1 – imobil de locuinte colective cu spatiu comercial la parter, spre str. Principatelor Unite si construire corp C2 – imobil cu 2 apartamente spre str. Calarasilor, conform proiect nr.355/2019 intocmit de catre arh. Tivadar I.Daniel;

– Regim maxim de inaltime propus:

– corp C1:P+3E+R catre strada Principatelor Unite, cu Hmax.la coama = 21,0m si Hmax.cornisa = 15,0m si P+2E catre curtea interioara;

– corp C2:P+E spre strada Calarasilor, cu H atic propus = 7,0m si Hmax.atic = 14,0m;

– POT max.propus = 60%; CUT max.propus = 1,6;

– Constructia corp C1 cu functiunea locuinta colectiva cu spatiu comercial la parter, se va amplasa la aliniamentul strazii Principatelor Unite , în front continuu (închis), cu regim de inaltime P+3E+R catre strada si P+2E catre curtea interioara, imobil propus pentru amenajarea a 9 apartamente si un spatiu comercial la parter;

– Constructia corp C2 se va amplasa la aliniamentul strazii Calarasilor, în front continuu (închis), cu regim de inaltime P+E, imobil propus pentru amenajarea a 2 apartamente;

– Se vor amenaja in incinta:

– 10 locuri de parcare pentru corpul C1 (9 locuri pentru 9 apartamente, 1 loc pentru spatiu comercial) si

– 2 locuri de parcare pentru corpul C2 (2 apartamente), care vor fi integrate in locuinta (2 garaje);

– spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafata terenului;

– platforma destinata colectarii deseurilor menajere, accesibila din spatiul public;

– Accesul auto si pietonal in incinta, se va realiza din strazile Principatelor Unite (pentru corp C1) si str. Calarasilor (pentru corp C2);

In perioada 27.05.2020-10.06.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile inregistrate va fi tansmis in intervalul 26.06.2020-05.07.2020

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut