Planuri Urbanistice

decembrie 21, 2020

Anunt, privind PUD -Construire locuinta si imprejmuire teren, str. Meziadului, nr.5, nr.cad.187329, Oradea

A N U N T

privind PUD –Construire locuinta si imprejmuire teren, str. Meziadului, nr.5, nr.cad.187329, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire locuinta si imprejmuire teren, str. Meziadului, nr.5, nr.cad.187329, Oradea.

Planul urbanistic de detaliu a fost initiat de Mihes Dumitru si elaborat de arh. Cret Nicolae.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.187329 (S=293,0mp);

Prevederi P.U.G. – R.L.U. aprobate anterior:

– UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcțiuni predominante: locuințe;

– Regim maxim de înălțime: trei niveluri supraterane D+P+M/R, P+E+M/R;

– POT max = 35%; – CUT max = 0,9;

– retragerea faţă de aliniament: în aliniament, ca şi clădirile de pe parcelele alăturate;

– retrageri minime faţă de limitele laterale: 3,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri faţă de limitele laterale: alipire la calcan pe mejdia estică și minim 3,0m față de mejdia vestică;

– retragere faţă de limita posterioara: min.2,0m;

– circulații şi accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Meziadului;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la rețelele existente in zona;

– Întrucât nu sunt respectate toate condițiile de construibilitate, respectiv, retragerea față de mejdia posterioara (reglementată prin RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016) și suprafața minimă a parcelei (350mp) se impune elaborarea unui documentații de urbanism de tip PUD;

– Regim de înălțime propus: P+E+Er;

– POT propus = 35,0%;

– CUT propus = 0,9;

– Clădirea se va amplasa conform propunerii prezentate in planșa 3/A astfel: la aliniamentul str. Meziadului, pe mejdia estică, la minim 8,0m față de mejdia vestică, respectiv minim 2,0m față de mejdia posterioară, cu respectarea recomandărilor/concluziilor din studiul geotehnic 871/2019 realizat de S.C. Geotehnicum SRL;

– Se va amenaja minim 1 loc de parcare în incintă sau încorporat în clădire.

– spații verzi organizate pe solul natural: min.40%;

In perioada 21.12.2020-10.2021 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 26.01.2021-04.02.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut