Planuri Urbanistice

iunie 29, 2020

Anunt, privind PUD – Desfiintare casa si construiré imobil, Str. Simion Stefan, nr.7, nr.cad.5047, Oradea

A N U N T

privind PUD Desfiintare casa si construiré imobil, Str. Simion Stefan, nr.7, nr.cad.5047, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru desfiintare casa si construiré imobil P+1+M.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Vandici Viana, la initiativa beneficiarului SC Zebra Prodcom SRL prin Havran Gabor.

Zona studiată în PUD: Teren identificat cu nr.cad.5047 (S=273,0 mp) si parcelele adiacente acesteia.

Prevederi P.U.D. propuse:

– retrageri minime faţă de limitele laterale: intre mejdii, in front inchis, pe o adancime de maxim 10m;

– retrageri faţă de limita posterioara: minim 5,0m;

– circulaţii şi accese: accesul auto si pietonal se realizeaza din str.Simion Stefan;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Se propune desfiintarea corpului C1 si construirea, intr-o etapa ulterioara, a unui corp de cladire nou care va integra si corpul C2 propus pentru etajare;

– Regim de inaltime propus: P+E+M;

– POT maxim propus = 60,0%; CUT maxim propus = 1,6;

– Noua cladire se va amplasa conform propunerii prezentate in plansa U06: la aliniamentul str.Stefan Simion , intre cele doua mejdii, in front inchis;

– Locurile de parcare aferente functiunii mixte (locuinta si birou) se vor amenaja in incinta;

– Desfasurarea frontului stradal, in perioada tranzitorie (de la demolare pana la construirea noului corp de cladire este prezentata in plansa 09.U.

In perioada 29.06.2020-13.07.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 29.07.2020-07.08.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut