Planuri Urbanistice

mai 29, 2020

Anunt,privind elaborare PUZ – Construire ansamblu locuinte colective,comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Construire ansamblu locuinte colective,comert si servicii, str. Piata Cetatii, nr.18, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea unui ansamblu de locuinte colective,comert si servicii .

Zona de studiu a PUZ-ului aria delimitata de str.Piata Cetatii – str.Gheorghe Costaforu – str.Al.Vlahuta – str.Ion Ghica; Terenul care a generat PUZ-ul are suprafata de 9893,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Claudia Paunescu, la Central Business Consulting SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR de tip M1;

– regim de construire: inchis cu pastrarea aliniamentului;

– funcţiuni predominante: locuinte colective, comert, servicii;

– H max = 67,3m cu regim de inaltime max. 2S+P+19E+Eth;

– POT maxim propus = 70%;

– CUT maxim propus = 4,5;

– retragerea minimă faţă de aliniament: minim 12,0m de la aliniamentul str. Piata Cetatii, minim 4,0m de la aliniamentul nou al Ion Ghica; aliniamentul catre str.Gheorghe Costaforu si str.Alexandru Vlahuta va fi studiat prin documentatii de urbanism ulterioare;

– retrageri faţă de mejdii: minim 5,0m ( exceptie corpurile de la frontul str.Piata Cetatii – front continuu) ;

– circulaţii şi accese: Amplasamentul studiat are acces direct la 3 strazi: str. Piata Cetatii, str.Al.Vlahuta si str.Ion Ghica.

– echipare tehnico-edilitară: prin racordare la retelele de utilitati existente in zona. Alimentarea cu energie termica se va realiza in sistem centralizat din retelele de distributie SACET Oradea;

– Se propune construirea unui ansamblu de cladiri cu functiuni mixte: locuinte colective (maxim 400 apartamente), comert si servicii;

– regim de inaltime: 2S+P+10E+ 11E(duplex)+Etehnic catre str.Ion Ghica cu coborare in trepte inspre est pana la 2S+P+E; 2S+P+10E – 2S+P+19E+ Etehnic catre str.Piata Cetatii; 2S+P+E inspre mejdia estica (exceptie corpul de la frontul str.Piata Cetatii).

Se vor amenaja 523 locuri de parcare (119 dintre acestea cu acces public) dispuse astfel: 352 subterane, 68 la sol si 103 la etajul 1.

– zonele verzi la nivelul solului 5% din suprafata parcelei; Se propun amenajari piesagere pe terase in partea centala a ansamblului;

– mobilarea incintei se va realize conform propunerii prezentate in plansa 07;

– Accesul auto in incinta se va realiza prin doua puncte (str.Ion Ghica si str.Al.Vlahuta;

– Accesul pietonal principal se va realizadin str.Piata Cetaii iar acccesul secundar din str.Ion Ghica

– Se propune largirea str.Ion Ghica, pe partea beneficiarilor, iar terenul necesar largirii strazii va trece din proprietate privata in domeniul public .

-Pentru volumetria propusa pentru corpul 2S+P+19E, inainte de autorizare, se va prezenta a alta varianta; – deasemenea se va prezenta, cat se poate de clar, etapizarea dezvoltarii propuse.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 02.06.2020-26.06.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 27.06.2020-11.07.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut