Planuri Urbanistice

decembrie 15, 2020

Anunt,privind elaborare PUZ -Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.565/21.07.2014;Construire locuinte colective cu functiuni complementare la parter, nr. cad.188860, 188859, 188852, 188804, 188805, str.Colinelor, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ -Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.565/21.07.2014;Construire locuinte colective cu functiuni complementare la parter, nr. cad.188860, 188859, 188852, 188804, 188805, str.Colinelor, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.565/21.07.2014 in vederea construirii de locuinte colective cu functiuni complementare la parter, nr. cad.188860, 188859, 188852, 188804, 188805, str.Colinelor, Oradea.

Zona de studiu a PUZ-ului: subzona de resort (lot 1 -:- lot 13 din PUZ aprobat) din aria studiata prin PUZ aprobat cu HCL nr.565/2014; Terenul care a generat PUZ-ul este identificat cu nr.cad.188804, 188805, 188859, 188860 (S = 4027,0 mp); Zona propusa spre modificare: zona de resort.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Cobe Aurel, la initiativa beneficiarului Codreanu Paul Cristian.

Prevederi din PUZ, R.L.U. aprobate anterior (PUZ aprobat cu HCL nr.565/2014):

– UTR Lil, cu reglementarile stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.565/2014 (care a produs efecte juridice)

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale, locuinte colective si functiuni complementare;

– regim maxim de inaltime: S+P+E+M;

– POT maxim = 35,0%; – CUT max = 1,0;

– retragerea faţă de aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul strazilor de acces;

– retrageri laterale: minim 2,0m pe o parte si minim 5,0m pe cealalta;

– retrageri spate: minim 5,0m;

Prevederi P.U.Z modificator – R.L.U. propuse:

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuinte individuale, locuinte colective si functiuni complementare;

– H max: regim maxim de inaltime D+P+2E;

– POT maxim = 35,0%; – CUT max = 1,2 (pentru zona de locuinte colective – lot 12 si 13) si CUT max = 1,0 in rest;

– retragerea faţă de aliniament: minim 6,0m de la aliniamentul strazilor de acces;

– retrageri minime faţă de mejdiile laterale: minim 2,0m pe o parte si minim 5,0m pe cealalta;

– retagere fata de mejdia posterioara: minim 5,0m;

– circulaţii şi accese: Accesul in zona se realizeaza pe str.Colinelor iar accesul la parcele se realizeaza drum public cu profil de 9,0m care traverseaza amplasamentul studiat de la sud la nord (str.1) si un drum public de acces la zona de resort cu profil transversal de 9,0m prevazut cu zona de intoarcere (str.2); aleea carosabila privata cu profil transversal de minim 6,0m pentru zona de resort se propune pentru largiire pe un tronson si transformare in drum public cu profil de 9,0m;

– echipare tehnico-edilitară: racordare la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora;

Fata de PUZ aprobat se propun urmatoarele modificari:

– loturile 12 si 13 vor fi destinate construirii de locuinte collective (prin PUZ doar un lot era destinat acestei functiuni) ; Lotul 7 va avea functiunie mixta (servicii, comert, dotari si locuire); Restul parcelelor raman nemodificate

– un tronson din aleea carosabila privata cu profil transversal de minim 6,0m pe zona de resort este propus pentru largire la profil de 9,0m si transformare in drum public;

– Pe zona destinata locuintelor colective se propun 27 apartamente si 4 birouri;

– In incinta destinata locuintelor colective se vor amenaja 33 locuri de parcare auto si 10 locuri pentru stationare biciclete iar spatiile verzi vor ocupa 39% din suprafata incintei.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 15.12.2020-14.01.2021 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea- in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau in Centrul de Relatii cu Publiculla sediul Primariei Oradea.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.01.2021-29.01.2021 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut