Planuri Urbanistice

septembrie 17, 2019

ANUNT,privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, str.Plantelor, nr.2, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Parcelare teren pentru locuinte, str.Plantelor, nr.2, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren pentru construire locuinte.

Zona de studiu a PUZ-ului: Subzona din UTR Uliu, este reprezenta de teritoriul cuprins intre str.Plantelor la vest, str.Afinelor (prelungire) la nord si teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.847/2016; – Suprafata de teren din zona de studiu: 3484,0mp;

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Czirjak Levente, la initiativa beneficiarului Morar Gabriel.

Reglementari urbanistice propuse:

UTR Liu;

– regim de construire: deschis;

– funcţiuni predominante: locuire; se admit servicii cu acces public, servicii profesionale sau manufacturiere, in conditiile specificate in RLU aferent PUG ;

– H max: trei niveluri supraterane – S+P+1+M/R;

– POT max = 35,0%;

– CUT max = 0,9;

– retragerea de aliniament: 6,0m de la aliniamentul str.Plantelor si 4,5m de la aliniamentul drumului propus a se constitui in prelungirea str.Afinelor

– retrageri minime faţă de limitele laterale: minim 3,0m fata de mejdia vestica, minim 2,0m fata de mejdia estica ;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

– circulaţii şi accese: accesul la parcele se va realiza din str.Afinelor pe un drum public cu profil transversal de 12,0m propus a se constitui in prelungirea str.Afinelor;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza racordul la retelele edilitare existente in zona prin extinderea acestora prin grija sip e cheltuiala beneficiarilor

– Parcelele identificate cu nr.cad.164367 si 194314 se vor alipi si apoi se vor parcela rezultand 5 loturi destinate construirii de locuinte unifamiliale sau bifamiliale (exceptie lot 5 care va fi mobilat cu o locuinta unifamiliala);

– regim de aliniere: obligatoriu 6,0m (corpul principal de cladire) la str.Plantelor, respectiv 4,5m la str.Afinelor (prelungire), iar garajele la minim 6,0m;

– retrageri fata de mejdii: minim 3,0m fata de mejdia vestica, minim 2,0m fata de mejdia estica, , minim 6,0m fata de mejdiile posterioare;

– anexele cu suprafata insumata mai mica de 25,0mp se vor amplasa conform Codului Civil

Se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit;

Accesul la parcele se va realiza din str.Afinelor pe un drum public cu profil transversal de 12,0m propus a se constitui in prelungirea str.Afinelor , si din str.Plantelor reglementata la profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficuiarilor).

Terenul necesar dezvoltarii retelei stradale va trece din domeniul privat in domeniul public.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 18.09.2019 – 12.10.2019 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni – miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 – 15:30).

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 14.10.2019 -28.10.2019 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut