Planuri Urbanistice

martie 27, 2020

ANUNT,privind elaborare PUZ – Urbanizare pentru activitati economice tertiare-Construire hala depozitare, str. Calea Santandrei, nr.48, nr.cadastral 150382, Oradea

A N U N T

privind elaborare PUZ – Urbanizare pentru activitati economice tertiare-Construire hala depozitare, str. Calea Santandrei, nr.48, nr.cadastral 150382, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construirea hala de depozitare .

Zona de studiu a PUZ-ului aria cuprinsa intre str.Calea Santandrei, drumul public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.496/2019 si canal ANIF CS101. Suprafata totala studiata : 10100,0mp.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. Covacescu Raluca, la initiativa beneficiarului Dacardi Impex SRL.

Reglementari urbanistice propuse:

– UTR: Et;

– regim de construire: Organizare urbană bazată pe un regim de construire deschis;

– funcţiuni predominante: activitati economice tertiare;

– H max: 21 m la cornişă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. ;

– POT maxim = 50%; – CUT maxim = 2,4;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 45,0m din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,0m de la aliniamentul drumului situat in sudul amplasamentului;

– retrageri minime faţă de limitele laterale/posterioara: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 6,0m (exceptie zona studiata prin PUZ etapa I: cu respectare Cod Civil fata de mejdia comuna dintre nr.cad.150382 si terenul situat in partea estica (nr.topo.1640/19, 1640/18, nr.cad.957) respectiv jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 6,0m fata de mejdiile extreme)

– circulaţii şi accese: Accesul pentru mijloacele de transport de trafic greu se va realiza din str.Calea Santandrei, pe drumuri de incinta; accesul la parcelele din frontul II al str.Calea Santandrei ce se va realiza pe drumul public situat in sudul amplasamentului, propus a se prelungi pana la canal si de-a lungul canalului va fi permis doar pentru autoutilitare de maxim 3,5t;

– echipare tehnico-edilitară: zona studiata se va putea racorda la retelele edilitare existente pe str.Calea Santandrei, prin extinderea acestora;

– Documentatia de urbanism studiaza urbanizarea unitatii teritoriale de referinta UEt situata intre UTR Et adiacenta str.Calea Santandrei drumul public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.496/2019 si canal ANIF CS101, stabilindu-se:

– etapizarea procedurii de urbanizare in 3 etape (etapa I reglementandu-se prin prezenta documentatie de urbanism, etapele 2 si 3 urmand a fi studiate prin documentatii de urbanism ulterioare (PUD/PUZ); Intrucat terenul din subzona 3 este parcelat in loturi care nu indeplinesc conditiile de construibilitate specifice UTR Et, se va elabora PUZ care va studia posibilitatile de alipire si dezmembare sau repozitionarea limitelor cadastrale astfel incat parcelele rezultate sa indeplinesca conditiile de construibilitate specifice UTR Et

– stabilirea unor zone de folosinta comuna in cota de minim 10,0% din suprafata terenului supus urbanizarii, destinate unor zone verzi de aliniament (cu latimea de 20,0m) dispuse de-a lungul drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016 ce vor ramane in proprietate privata, amenajarea si intretinerea acesteia ramanand in sarcina investitorilor.

– Se propune largirea drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, la profil transversal de 12,0m, iar terenul necesar dezvoltarii drumului va trece, etapizat, din proprietate privata in proprietea Municipiului Oradea cu destinatia de drum public; Terenul care a generat PUZ-ul aflat in proprietatea beneficiarului nu va fi afectat de largirea drumului, in dreptul amplasamentului fiind asigurat profilul transversal de 12m ;

Reglementari pe zona studiata:

– H max: 21 m la cornişă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. ;

– POT maxim = 50%; – CUT maxim = 2,4;

– Suprafata minima parcela: 1000,0m;

– Front minim la strada: 25,0m

– retragerea minimă faţă de aliniament: 45,0m din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,0m de la aliniamentul drumului situat in sudul amplasamentului;

– retrageri minime faţă de limitele laterale/posterioara: jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 6,0m

– Reglementari pentru zona studiata in etapa I:

– H max: 21 m la cornişă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălţime de (1-3S)+P+5+1R. ;

– POT maxim = 50%; – CUT maxim = 2,4;

– Suprafata minima parcela: 1000,0m;

– Front minim la strada: 25,0m;

– retragerea minimă faţă de aliniament: 45,0m din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,0m de la aliniamentul drumului situat in sudul amplasamentului;

– retrageri minime faţă de limitele laterale/posterioara: cu respectare Cod Civil fata de mejdia comuna dintre nr.cad.150382 si terenul situat in partea estica (nr.topo.1640/19, 1640/18, nr.cad.957), respectiv jumatate din inaltimea cladirilor dar nu mai putin de 6,0m fata de mejdiile extreme);

– Intrucat loturile situate in estul parcelei care a generat PUZ-ul au front mic, acestea vor deveni construibile doar in urma alipirii.

– Pe parcela care a generat PUZ-ul se propune construirea unor hale de depozitare, in regim de inaltime P (cu supanta);

– In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente functiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 27.03.2020-20.04.2020 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 21.04.2020-05.05.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut