Planuri Urbanistice

decembrie 04, 2020

ANUNT,privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Construire casa familiala parter si imprejmuire teren, str.Lirei nr.8G

A N U N T

privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Construire casa familiala parter si imprejmuire teren, str.Lirei nr.8G

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru construire casa familiala parter si imprejmuire teren, str.Lirei nr.8G .

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Ciuciui Ruxandra si Ciuciui Adrian, se va elabora PUZ pe zona : partea sud-estica a UTR_Uliu până la str. Lirei.

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Locuințe individuale sau cuplate cu maximum doua unități locative;

Se vor aplica in mod obligatoriu servituțile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restricții, așa cum sunt ele evidențiate în planșa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unități Teritoriale de Referință” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POTmax.35%

– CUTmax.0,9

– Regim de înălțime max.: trei niveluri supraterane cu H max. la coama sau aticul nivelului retras 12,0m

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităților:

– se va asigura pe fiecare parcela, minimum un loc de parcare pentru fiecare unitate locativa;

– accesul la amplasament se realizează din: str. Lirei

– se vor studia condițiile de extindere a rețelei stradale, a rețelelor de utilități (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita amplasamentului studiat;

Capacitățile de transport admise:

– autoturisme si autovehicule de max.3,5t

Condiții si recomandări:

– amplasamentul este situat in UTR ULiu, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL 501/2016, dar fiind într-o zonă construită in baza unor documentații de urbanism aprobate si având acces direct la drumuri publice echipate cu rețele edilitare, nu este necesară aplicarea procedurii de urbanizare, îndeplinind condițiile impuse prin modificările Regulamentului local de urbanism aferent PUG, aprobate cu HCL 836/2017;

– se va elabora plan urbanistic zonal pentru reglementare acces la parcelele situate în zona de studiu inclusiv cu nr. cad.18186;

– documentația de urbanism va studia reglementarea profilului stradal al străzilor adiacente;

– se va avea in vedere cadastrarea străzii Lirei si reglementarea acesteia la profil de 16,0m, conform RLU aferent PUG aprobat cu HCL 501/2016;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 04.12.2020 – 10.12.2020, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 11.12.2020-15.12.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut