Planuri Urbanistice

ianuarie 11, 2021

Anunt,privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Parcelare teren pentru amplasare 6 case, Str.Caisilor, nr. cadastral 205341, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare Plan Urbanistic Zonal- Parcelare teren pentru amplasare 6 case, Str.Caisilor, nr. cadastral 205341, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal pentru parcelarea unui teren in vederea construirii de case, Str.Caisilor, nr. cadastral 205341, Oradea.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Berindea Ionut Claudiu, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 205341 se va elabora PUZ pe zona terenului identificat cu nr.cad.205341; S=3400,0mp;

Categoriile functionale ale dezvoltarii si eventuale servituti:

– Zona rezidentiala compusa din locuinte in regim mic de inaltime;

– Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3;

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,9;

– Regim de inaltime: S+P+E+M/R, D+P+E/M; Hmaxim la coama: 12,0m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor, zonelor verzi compacte:

– Se va studia accesul in zona si organizarea circulatiei, infrastructura edilitara si obiectivele de utilitate publica;

– Se vor asigura locuri de parcare aferente functiunilor, in incinta (un loc de parcare pe unitatea de locuit);

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5 t;

Conditii si recomandari:

– Se va elabora PUZ pe Var.3;

– Prin PUZ se va reglementa zona de implantare, regimul de inaltime, indicii urbanistici si dezvoltarea retelei stradale in zona;

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 12.01.2021-18.01.2021, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Centrul de Relatii cu Publicul.

Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 19.01.2021-23.01.2021.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut