Planuri Urbanistice

iulie 01, 2019

ANUNT,privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, in zona str.Calea Borsului, nr.cadastral 194674,201145, 201146 – Oradea

ANUNT

privind intentia de elaborare PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, in zona str.Calea Borsului, nr.cadastral 194674,201145, 201146 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea parcelarii unui teren si a reglementarii terenurilor pentru construirea de locuinta.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Pop Gabriel, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 194674, 201145, 201146, se va studia aria delimitata de Calea Bihorului, teritoriul studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.924/2019, teritoriul studiat prin PUZ aprobat prin HCL380/2017 si limita sudica a parcelei identificate cu nr.cad.155276 (drumul de acces la aceasta parcela).

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POTmaxim = 35%; – CUTmaxim = 0,9

– Regim de inaltime max.: trei niveluri supraterane cu Hmax. la coama sau aticul nivelului retras 10,5m

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor:

– Se va asigura minimum un loc de parcare pe unitatea de locuit;

– Se vor studia conditiile de modernizare a retelei stradale in zona, in corelare cu drumuri publice/private existente si reglementate prin documentatii de urbanism aprobate; Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t

Conditii si recomandari:

– prin PUZ se va reglementa zona de implantare, regimul de inaltime, indicii urbanistici si dezvoltarea retelei stradale in zona de studiu;

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 02.07.2019 – 08.07.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea – Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 09.07.2019 – 13.07.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut