Planuri Urbanistice

octombrie 04, 2019

ANUNT,privind intentia de elaborare PUZ pentru-Modificarea reglementarilor urbanistice ale PUZ-ului aprobat prin HCL 73/2009, str.Graurilor, nr.cadastral 152789 ÷ 152803, Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ pentru-Modificarea reglementarilor urbanistice ale PUZ-ului aprobat prin HCL 73/2009, str.Graurilor, nr.cadastral 152789 ÷ 152803, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal in vederea modificarii reglementarilor urbanistice ale PUZ-ului aprobat prin HCL 73/2009.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Vicsay Tiberiu-Ladislau, proprietar al terenului identificat cu nr.cad. 152789 ÷ 152803, se va studia zona de studiu a PUZ-ului initial, aprobat prin HCL 73/2009 in raport cu cele doua strazi: Graurilor, respectiv Ecaterina Teodoroiu;

Categoriile funcţionale ale dezvoltării şi eventuale servituţi:

Locuinte colective cu max. 6 apartamente;

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime si maxime):

POTmax.35% ; CUTmax. 0,6 ;

Regim de inaltime max.: D(S)+P+1E+M ;

Regim de inaltime prop: max.P+2E;

Dotarile de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilitatilor:

– Accesul in incinta se va face din str. Ecaterina Teodoroiu, cu banda de accelerare-decelerare, cu avizul Serviciului Politiei Rutiere;

– Se vor studia conditiile de organizare a circulatiei in incinta cu drumuri cu profil transversal carosabil de min.6,0m si zone de intoarcere;

– Se vor asigura locuri de parcare aferent noilor functiuni, conform reglementarilor PUG aprobat prin HCL501/2016;

– Se vor asigura zone verzi aferente functiunii, conform reglementarilor specifice, conform PUG aprobat prin HCL 501/2016

Capacitatile de transport admise: – autoturisme si autovehicole de max. 3,5tone

Conditii si recomandari:

– se va elabora plan urbanistic zonal care va reglementa functiunile, accesul in zona studiata si modul de organizare a circulatiei si mobilarea urbanistica, conform proiect 12/2018 plansa 3/U(var.1), fundamentat de punctul de vedere al Politiei Rutiere, al D.M.P.F.I. pentru reglementarile propuse;

– amplasamentul este situat in zona cu potential de alunecare maxim, motiv pentru care reglementarile PUZ-ului modificator se vor elabora tinand seama de concluziile si recomandarile studiului geotehnic si ale expertizei geotehnice cu verificare la cerinta Af;

– mobilarea amplasamentului se va face respectand indicii urbanistici POT si CUT aprobati prin HCL 73/2009;

– la faza de avizare se vor prezenta scheme cu profile longitudinale prin teren, simulari 3D ale perceptiei volumetriei propuse, din diferite puncte din oras.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 495/2019, in perioada 04.10.2019 – 10.10.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 11.10.2019 – 15.10.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut