Planuri Urbanistice

iunie 30, 2020

ANUNT,privind PUD – Construire casa D+P+E si imprejmuire teren, Str. Teleki Mihaly, nr.30A, nr.cad.197989, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire casa D+P+E si imprejmuire teren, Str. Teleki Mihaly, nr.30A, nr.cad.197989, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construirea unei case D+P+E si imprejmuire teren.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Sime Diana, la initiativa beneficiarului Hebristean Marius Ciprian.

Zona studiată în PUD: Parcela identificata cu nr.cad.197989, cu S=654,0mp, situata pe str. Teleki Mihaly;

Prevederi P.U.D. propuse:

– retragerea minimă faţă de aliniament: 3,0m;

– retrageri faţă de limitele laterale: minim 6,0m;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.4,30m;

– circulaţii şi accese: accesul se va realiza din str.Teleki Mihaly, strada propusa pentru largire la profil transversal de 12,0m;

– echipare tehnico-edilitară: se va realiza prin racordare la retelele de energie electrica, apa si canalizare existente in zona;

– Se propune construirea unei case de locuit si imprejmuire teren, conform proiect intocmit de catre arh. Sime Diana;

– Regim de inaltime propus: D+P+M, cu Hmax.=10,50m;

– POT propus = 14,0%, POT max.admis = 35%;

– CUT propus = 0,4644, CUT max.admis = 0,9;

– Limita de implantare gard: 6,0m din axul strazii Teleki Mihaly;

– Constructia se va amplasa retrasa la 3,0m de la aliniament, retrasa la min.3,0m fata de mejdiile laterale respectiv retrasa la min.4,30m fata de mejdia posterioara;

– Se va amenaja:

– minim un loc de parcare in incinta sau incorporat in cladire;

– platforma destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public;

– Accesul se va realiza din str. Teleki Mihaly;

– Se propune largirea str.Teleki Mihaly, in dreptul amplasamentului studiat, la un profil transversal de 12,0m (6,0m din ax pe partea beneficiarilor), iar terenul necesar largirii strazii (nr.cad.204707) se va trece din domeniul privat in proprietatea publica a municipiului Oradea;

In perioada 01.07.2020-15.07.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice sau la sediul Primariei Oradea, P-ta Unirii, nr.1, in Centrul de Relatii cu Publicul, marti si vineri, intervalul orar 13-15.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite: la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro , prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize sau la sediul Primariei Oradea-Centrul de Relatii cu Publicul.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 31.07.2020-09.08.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut