Planuri Urbanistice

martie 20, 2020

ANUNT,privind PUD – Construire imobil de apartamente D+P+2E+R, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54, nr. cadastral 195555, Oradea

A N U N T

privind PUD – Construire imobil de apartamente D+P+2E+R, str. Mihail Kogalniceanu, nr.54, nr. cadastral 195555, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic de detaliu pentru construire imobil de apartamente.

Planul urbanistic este elaborat de catre arh. RUR Maxim Alexandru si arh. Gelu Culiciu la initiativa beneficiarului Zakaria Ilan.

Prevederi P.U.D. propuse:

– retragerea minimă faţă de aliniament = fara retragere (parter retras cu 1m – 1,50m de la aliniament, etajul 1 si 2 vor fi in consola pana la limita trotuarului);

– retrageri minime faţă de limitele laterale = fara retragere pe mejdia nord-vestica si sudica, retrasa la min.7,50m fata de coltul strazilor Kogalniceanu si str. Rachetei;

– retrageri minime faţă de limitele posterioare = min.4,70m fata de mejdia vestica in partea de sud a parcelei;

– circulaţii şi accese: accesul auto se va realiza din str. Rachetei (intrarea) si str. Mihail Kogalniceanu (iesirea) iar accesul pietonal din str. Rachetei;

– echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu apa, canalizarea si alimentarea cu energie electrica se va realiza prin racord la retelele existente in zona;

– Regim maxim de inaltime propus:

– P+2E catre strazi, cu Hmax.atic = 9,95m;

– P+2E+R spre curtea interioara, cu Hmax.= 12,70m iar in zona casei scarii si a liftului va fi un Hmax.= 14,50;

– Ultimul etaj va fi retras intre 0,5m – 1,50m spre strada Kogalnioceanu, cu 1,50m spre str. rachetei, cu 3,20m spre mejdia sud;

– POT propus = 72%, CUT max.admis = 75% – parcela de colt;

– CUT propus = 1,90; CUT max.admis = 2,0;

– Numar de apartamente propuse: 10;

– Limita de implantare: la aliniamentul strazilor Mihail Kogalniceanu si Rachetei (parter retras cu 1m – 1,50m de la aliniament, etajul 1 si 2 vor fi in consola pana la limita trotuarului); Pe cele 2 fatade sunt propuse 3 logii de 70cm peste limita trotuarului si peste cota de 2,50m fata de cota de nivel a trotuarului si 1 logie orientata spre curte;

– Retrageri laterale: fara retragere pe mejdia nord-vestica si sudica, retrasa la min.7,50m fata de coltul strazilor Kogalniceanu si str. Rachetei;

– Retragere spate: min.4,70m fata de mejdia vestica in partea de sud a parcelei;

-Functiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Functiuni permise: functiuni tertiare conform PUG, Anexa 1;

– Se vor amenaja in incinta:

– 10 locuri de parcaje la sol (7 parcaje sub parter liber si 3 parcaje cu dale inierbate in curte);

– spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafata terenului;

– platforma destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public;

– Accesul auto si pietonal in incinta, se va realiza din str. Rachetei (intrarea) si str. Mihail Kogalniceanu (iesirea) iar accesul pietonal din str. Rachetei;

In perioada 20.03.2020-03.04.2020 persoanele notificate pot sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUD-ului.

Plansa cu reglementarile propuse prin PUD poate fi consultata pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice.

Sesizarile/sugestiile se pot trimite la adresa de e-mail: alina.cadar@oradea.ro sau prin posta la adresa: Primaria municipiului Oradea, Piata Unirii, nr.1,Institutia Arhitectului Sef, Compartiment Urbanism si Avize.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 19.04.2020-28.04.2020 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut