Planuri Urbanistice

noiembrie 06, 2020

Anunt,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ Modificator- la PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017- Inserare subzona Is pentru amenajare spatii de cazare in regim hotelier si alimentatie publica, str. Calea Borsului, nr.cadastral 196037,Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ Modificator- la PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017- Inserare subzona Is pentru amenajare spatii de cazare in regim hotelier si alimentatie publica, str. Calea Borsului, nr.cadastral 196037,Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 14.09.2020-08.10.2020 destinata consultarii documentelor complete si propunerilor din:

PUZ Modificator- la PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017- Inserare subzona Is pentru amenajare spatii de cazare in regim hotelier si alimentatie publica, str. Calea Borsului, nr.cadastral 196037,Oradea.

nu au fost inregistrate observatii/sugestii de modificare a reglementarilor propuse prin planul urbanistic zonal.

In consecinta documentatia de urbanism PUZ Modificator- la PUZ aprobat cu HCL nr.61/2017- Inserare subzona Is pentru amenajare spatii de cazare in regim hotelier si alimentatie publica, str. Calea Borsului, nr.cadastral 196037,Oradea va fi supusa aprobarii Consiliului Local al municipiului Oradea, in forma avizata prin avizul Arhitectului-Sef nr.1383/06.08.2020, corelat cu avizele solicitate prin Certificatul de Urbanism nr. 1053/28.02.2020.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut