Planuri Urbanistice

martie 20, 2020

ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului,privind elaborarea PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015-Parcelare teren, str. Culegatorilor, nr.26, nr.cadastral 192324, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015-Parcelare teren, str. Culegatorilor, nr.26, nr.cadastral 192324, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 17.01.2020 – 10.02.2020, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru

PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015-Parcelare teren, str. Culegatorilor, nr.26, nr.cadastral 192324, Oradea

au fost inregistrate patru adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

Aceste adrese fac referiré constituirea unui nou drum si la pastrarea suprafetelor parcelelor vecine.

Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Prin adresa inregistrata cu nr. 193961/24.02.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

Referitor la observatii se face urmatoarea precizare:

Prezenta documentatie de urbanism studieaza parcelarea si reglementarea posibilitatilor de construibilitate strict pe terenul care face prezentul obiect al studiului. Relationarea terenului nr. cad. 192324 cu contextul invecinat, din punct de vedere al posibilitatilor de imbunatatire a infrastructurii de utilitate publica, prezinta posibilitatile de formare si legatura a drumurilor in contextul urban studiat. Nu intervine cu reglementari de construibilitate asupra parcelelor invecinate si nici nu propune reparcelarea ,decat a terenului care face strict obiectul prezentului studiu.

Prezenta documentatie de urbanism are implicatii directe cu privire la cedarea de teren pentru formarea drumului de legatura dintre str.Culegatorilor si str.Jiului doar din proprietatea initiatorului ,respectiv nr cad.192324, nu si din proprietatiile invecinate. Prezenta propunere indica o posibilitate de formare a drumului la un profil de 9m, restul proprietarilor implicati nu sunt nevoiti sa cedeze teren in acest moment, si in nici un moment daca nu doresc.

In concluzie, documentatia de urbanism „PUZ – Modificator la PUZ aprobat cu HCL nr.739/2015-Parcelare teren, str. Culegatorilor, nr.26, nr.cadastral 192324, Oradea”, va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr. 2439/12.12.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 4208/19.07.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut