Planuri Urbanistice

mai 06, 2020

ANUNT,referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publiculuiprivind elaborarea PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

A N U N T

referitor la rezultatele procesului de informare si consultare a publicului

privind elaborarea PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta ca in perioada 02.03.2020-26.03.2020, destinata consultarii documentelor complete si propunerilor pentru:

PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea

au fost inregistrate doua adrese cu observatii referitoare la propunerile privind elaborarea documentatiei de urbanism.

Aceste adrese fac referiré cadarile de teren pentru profilul stradal.

Adresele au fost transmise elaboratorului PUZ-ului, care impreuna cu initiatorul, potrivit Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL161/2011 (modificat cu HCL 495/2019), are obligatia de a face corecturile necesare pentru stingerea conflictului sau sa formuleze un raspuns argumentat de refuz.

Prin adresa inregistrata cu nr. 229893/26.03.2020, elaboratorul PUZ-ului a formulat raspunsuri la obiectiunile inregistrate.

Referitor la observatii se face urmatoarea precizare:

Planul Urbanistic Zonal – „Parcelare teren și reglementare terenuri pentru construire locuință familială”, tratează posibilitățile de parcelare și reglementare doar pentru amplasamentele identificate cu nr. cad. 194674, 201145, 201146. Reglementarile planului urbanistic zonal se aplică doar în teritoriul amplamentelor mai sus amintite și nu face nici o referire la terenul cu nr. cadastral 205086.

Ceea ce au constatat cei care au depus sesizarile, consultând planșele cu privire la „Puz – parcelare teren și reglementare terenuri pentru construire locuință familială„, face parte dintr-un Plan Urbanistic Zonal deja aprobat cu H.C.L. Nr. 924/2018.

In concluzie, documentatia de urbanism PUZ – Parcelare teren si reglementare terenuri pentru construire locuinta familiala, str. Calea Bihorului, nr.79D, nr.cadastral 194674, 201145, 201146, Oradea„, va fi inaintata spre aprobare Consiliului Local in forma avizata (aviz arhitect-sef nr. 2257/21.11.2019), impreuna cu avizele solicitate prin CU nr. 1254/11.03.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut