Planuri Urbanistice

martie 13, 2019

ANUNUT privind intentia de elaborare PUZ – Dezmembrare teren,in zona str.Kabos Endre, generat de imobilul identificat cu nr.cad.202361 – Oradea

A N U N T

privind intentia de elaborare PUZ – Dezmembrare teren,

in zona str.Kabos Endre, generat de imobilul identificat cu nr.cad.202361 – Oradea

Primaria municipiului Oradea anunta intentia de elaborare a unui plan urbanistic zonal privind dezmembrarea unui teren.

Prin planul urbanistic zonal initiat de catre Popa Denis Alexandru, proprietar al terenului identificat cu nr.cad.202361, se va studia amplasamentul care a generat PUZ -ul (S=6581,0mp) , nr.cad. 202361.

Indicatori urbanistici obligatorii (limite valori minime şi maxime):

– POT max. = 35,0%, CUT max. = 0,9;

– Regim maxim de inaltime admis: S+P+1+R(M) sau D+P+R(M), cu Hmax.coama = 10,50m;

Dotările de interes public necesare, asigurarea acceselor, parcajelor, utilităţilor

– accesul la amplasament este asigurat din str.Kabos Endre,;

– se va amenaja 1 loc de parcare/unitate de locuit in incinta;

– se vor studia conditiile de extindere a retelei stradale, a retelelor de utilitati (alimentare cu energie electrica, apa si canalizare) pana la limita parcelelor nou create;

– in cazul drumurilor cu caracter public, terenul afectat de realizarea/ modernizarea retelei stradale se va trece din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea, cu destinatia de drum public, prin grija Directiei Patrimoniului Imobiliar;

Capacităţile de transport admise:

– autoturisme si autovehicole de max.3,5t;

Acorduri/Avize specifice ale organismelor centrale şi/sau teritoriale.

– avizele care se vor solicita prin certificatul de urbanism pentru elaborare PUZ;

Conditii si recomandari:

– Se propune parcelarea terenului in 8 loturi destinate construirii de locuinte si un lot destinat organizarii accesului la parcele

– Reglementarile PUZ-ului vor delimita parcelele si accesul la acestea, aliniamentele impuse, regimul de inaltime maxim si retragerile cladirilor, gradul de ocupare, dezvoltarea retelei de drumuri si profilele transversale ale acestora, circulatia si regimul juridic al terenurilor si dezvoltarea infrastructurii utilitare;

-Se va avea in vedere studierea circulatiei cu legaturi la drumurile principale (clarificari privind drumul identificat cu nr.topo.1677.

Se vor aplica in mod obligatoriu servitutile generate de obiectivele de utilitate publica precum si celelalte restrictii, asa cum sunt ele evidentiate in plansa PUG_06 „Reglementari urbanistice. Unitati Teritoriale de Referinta” si RLU-Cap.2 si Cap.3.

In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 14.03.2019 – 20.03.2019, publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind intentia de elaborare PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor. Observatiile/sugestiile pertinente vor fi luate in considerare in etapa de elaborare a reglementarilor P.U.Z.-ului.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na Alina Cadar, consilier in cadrul Institutiei Arhitect Sef – Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail: alina.cadar@oradea.ro.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris celor care au formulat observatii/sugestii, in intervalul 21.03.2019 – 25.03.2019.

CONSTRUIT CU IN ROMANIA
© Copyright 2023
Sari la conținut