Trimite unui prieten

Arina Moş

Marti , 20 Octombrie 2020, 10:28

Exportă PDF - Arina Moş Tipărește pagina - Arina Moş Trimite unui prieten - Arina Moş
Arina Moş

INFORMAŢII PERSONALE

MOȘ PATRICIA-SIMINA-ARINA

 

 Pta Unirii nr.1, Oradea

    0259/437000

 arina.mos@oradea.ro

Sexul Feminin | Data naşterii 31/01/1980 | Naţionalitatea Română

 

 

EXPERIENȚA  PROFESIONALĂ      _______________________________________________________________________

 

20.10.2020  -- prezent          Viceprimar al municipiului Oradea

                                                Pța Unirii nr. 1, Oradea, www.oradea.ro

 

Coordonarea, conducerea, planificarea și organizarea activității urmatoarelor compartimente funcționale și servicii publice de interes local, precum și reprezentarea unității admninistrativ-teritoriale în legătură cu activitatea compartimentelor funcționale aflate în coordonare, respectiv: Direcția Poliția Locală, Direcția Juridică, Instituția Arhitectului Șef, Direcția Logistică și Direcția de Asistență Socială Oradea.

Atribuții de ofițer de stare civilă.

Coordonator al Fundației de Protejare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor

 

01.03.2018 - 19.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 01.03.2018

Director Executiv

Direcția de Asistență Socială Oradea,  str. Primăriei nr. 42, Oradea, www.daso-oradea.ro

 

▪  Coordonarea, conducerea, planificarea și organizarea activității instituției, îndeplinirea responsabilităților manageriale;

▪  Reorganizarea întregii activități a instituției, restructurarea managementului pe departamente și a tuturor pozițiilor, în vederea eficientizării activității și reducerii de costuri;

▪  Sprijin metodologic în implementarea proiectelor europene;

▪  Dezvoltarea de parteneriate în conformitate cu nevoile identificate în comunitate;

▪  Reprezentarea instituției în relațiile cu autoritățile publice și instituțiile din țară și străinătate;

▪  Elaborarea și implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Locală și în Planul de acțiune;

▪  Gestionarea resurselor financiare necesare susținerii activităților și serviciilor sociale, furnizate de instituție;

▪  Elaborarea proiectelor de acte normative și alte reglementări specifice instituției publice;

▪  Exercită atribuții privind înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale în mun. Oradea.

▪  Exercită atribuțiile Primarului si semnează dispozițiile Primarului  în limita de competență acordată.

 

Tipul sau sectorul de activitate  Administrație Publică

 

 

 

Director General

Administrația Socială Comunitară Oradea, str. Primăriei nr. 42, Oradea, www.daso-oradea.ro

 

▪  Coordonarea, conducerea, planificarea și organizarea activității instituției, îndeplinirea responsabilităților manageriale;

▪  Reorganizarea întregii activități a instituției, restructurarea managementului pe departamente și a tuturor pozițiilor, în vederea eficientizării activității și reducerii de costuri;

▪  Sprijin metodologic în implementarea proiectelor europene;

▪  Dezvoltarea de parteneriate în conformitate cu nevoile identificate în comunitate;

▪  Reprezentarea instituției în relațiile cu autoritățile publice și instituțiile din țară și străinătate;

▪  Elaborarea și implementarea măsurilor prevăzute în Strategia Locală și în Planul de acțiune;

▪  Gestionarea resurselor financiare necesare susținerii activităților și serviciilor sociale, furnizate de instituție;

▪  Elaborarea proiectelor de acte normative și alte reglementări specifice instituției publice;

▪  Exercită atribuții privind înființarea și dezvoltarea serviciilor sociale în mun. Oradea.

▪  Exercită atribuțiile Primarului si semnează dispozițiile Primarului  în limita de competență acordată.

Tipul sau sectorul de activitate  Administrație Publică

 

 

2008 - 2013

 

 

Consilier al Primarului Municipiului Oradea

Primăria Municipiului Oradea, str. Pța.Unirii nr.1, www.oradea.ro

▪  Consilierea din punct de vedere juridic, social și achiziții publice. Urmărește ducerea la îndeplinire a dispozițiilor emise de Primar și aduce la cunoștința primarului eventualele nereguli instituționale interne. Sprijină buna funcționare a aparatului de specialitate al primarului. Ține audiențele Primarului și asigură o bună colaborare între cetățeni și administrația publică locală.

▪  Asigură, printr-o colaborare sistematică cu direcțiile din cadrul Primăriei Municipiului Oradea și cu alte instituții ale administrației publice locale, în timp util, necesarul de informații astfel încât Primarul să poată lua decizii în mod corect, rapid și eficient.

▪  Efectuează, conform mandatului dat de Primarul Municipiului Oradea, analize complexe ale unor activități ale instituției în concordanță cu prevederile legale.

Tipul sau sectorul de activitate  Administrație Publică

 

2008

Consilier Juridic

 SC RND AUTO S.A.

▪  Consiliere juridică, reprezentare instanță, negocieri de contracte;

▪  Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și informaționale în raport cu strategia firmei.

Tipul sau sectorul de activitate Societate pe acțiuni

 

2005 - 2008

Consilier Juridic

S.C. Autoruf SRL

▪  Consiliere juridică, reprezentare instanță, negocieri de contracte;

▪  Gestionarea eficientă a resurselor umane, financiare și informaționale în raport cu strategia firmei.

Tipul sau sectorul de activitate  Societate Comercială

 

 

2004 - 2005

 

Consilier Juridic

Birou Notarial Gondosch Betty

▪  Consiliere juridică, negocieri de contracte

Tipul sau sectorul de activitate  Birou notarial

 

2002 - 2004

Consilier Juridic

S.C. Ioan Silva Com. SRL

▪  Consiliere juridică, reprezentare instanță, negocieri de contracte;

▪  Promovarea firmei și utilizarea integrala a capacității de lucru a acesteia, prin identificarea de noi clienți.

Tipul sau sectorul de activitate  Societate Comercială

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

 

 

 

               2019                           Programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul securității și apărării naționale "Securitate și bună guvernare"

                                               Colegiul Național de Apărare, București

 

            2019                           Programul de perfecționare: Sistemul de Control Intern Managerial    

                                               Institutul Național de Administrație, București

 

 

               2018                           Programul de formare specializată pentru ocuparea unei    

                                               funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

                                                           Institutul Național de Administrație, București

 

 

2006 - 2008

Master in Drept Privat

 

Universitatea din  Oradea, Facultatea de Științe Juridice

 

1998 - 2002

Diploma de licență în specializarea Drept

 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe Juridice

 

1994 - 1998

Diplomă de bacalaureat

 

Colegiul Național Mihai Eminescu - profil filologie

 

 

COMPETENȚE PERSONALE          _________________________________________________________________________________________

 

Limba maternă

Româna

 

 

 

 

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

 

Engleză

B2

B2

B2

B2

B2

 

 

 

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

 

 

 

 

Competenţe de comunicare

▪  Abilități de comunicare, spirit de echipă, adaptabilitate la situații noi, seriozitate, spirit intuitiv;

▪  Buna gestionare a timpului, perseverenta si rabdare;

▪  Abilități de public speaking;

▪  Abilitatea de autoperfecționare;

▪  Identificarea canalelor de comunicare și modul în care se pot utiliza pentru tipurile de public

 

 

Competenţe organizaţionale/manageriale

▪  Capacitate de analiză și sinteză;

▪  Organizare, spirit de inițiativă;

▪  Abilități manageriale, planificarea, organizarea și coordonarea activităților;

▪  Abilități decizionale, bun negociator;

▪  Capacitatea de a lua decizii în  condiții de stres și de a respecta termene limită;

▪  Capacitatea de evaluare a abilităților profesionale ale colaboratorilor;

▪  Monitorizarea lucrului echipei ;

▪  Abilitatea de a lucra cu instituțiile Uniunii Europene;

▪  Capacitatea de a utiliza instrumente de analiză și de utilizare a managementului bazat pe rezultate;

▪  Capacitatea de a gestiona procesul de schimbare orientat către îmbunătățirea performanței serviciilor publice;

▪  Operarea cu instrumente de planificare, monitorizare și evaluare a proiectelor;

▪  Conducerea eficientă a echipelor și acordarea de feed-back pentru atingerea rezultatelor;

▪  Diagnosticarea și optimizarea situației patrimonial-contabile și economico-financiare;

▪  Gestionarea eficientă a resurselor umane și participarea activă la procesul decizional;

▪ Cunoașterea etapelor de implementare a sistemului de control intern managerial;

▪  Înțelegerea cerințelor standardelor sistemului de control intern managerial;

▪  Capabilitatea elaborării unei proceduri.

 

 

Competenţe dobândite la locul de muncă

▪  Bună cunoaștere a principiilor, regulilor, organizării și funcționării administrației publice;

▪  Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora;

▪  Capacitatea de stabilire și formulare a obiectivelor individuale;

▪  Eficiență;

▪  Viziune in legătură cu obiectivele pe termen scurt, mediu și lung;

▪  Crearea unei strategii de lucru eficiente;

▪  Flexibilitate, orientare spre rezultat

 

 

 

 

 

Competenţe digitale

AUTOEVALUARE

Procesarea informaţiei

Comunicare

Creare de conţinut

Securitate

Rezolvarea de probleme

 

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

Utilizator independent

 

Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

 

Alte competenţe

▪  aptitudini sportive

 

Permis de conducere

 categoria B

 

 

 

 

 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE

 

 

Cursuri

Certificări

▪  Civic Education Project - Certificat de absolvire Drept comercial

▪  Min. Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Pers. Vârstnice - FORMATOR

▪  Consiliul de Mediere - certificat de absolvire - MEDIATOR

▪  Link Language Center - Certificat de absolvire curs de limba engleză

▪  Institutul Național de Administrație - Certificat de absolvire a programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici, anul 2018

▪  Colegiul Național de Apărare - Securitate și bună guvernare

▪  Institutul Național de Administrație -  Certificat de absolvire a programului de perfecționare : Sistemul de Control Intern Managerial

 

Refugiati
Situatie Covid
Serviciul 112
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Inchiriere locuinta
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Valorificarea energiei geotermale
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Scoala Dacia
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Traian Vuia
Proiect Ambulator