Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

Miercuri , 19 Septembrie 2018, 9:16

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite  str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite

str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru construire locuinte insiruite generat de terenul identificat cu nr. cad.4587/4, 4587/5, 4587/6,  in suprafata de 1976,0mp situat in zona str. Apateului.

Planul urbanistic este elaborate de catre SC DAM TURISM SRL - arh.Covacescu Raluca, la initiative beneficiarului SC PRIETENI CONSTRUCT SRL prin Soltan Ioan.

Reglementari urbanistice pentru  zona studiata:

    - UTR: Liu cu locuinte insiruite si dotari cu acces public;

    - regim de construire: deschis;

    - funcţiuni predominante: locuire; Pot fi acceptate functiuni complementare locuirii in conditiile descrise in RLU aferent PUG;

    - H max: 8,0m la cornisa, respectiv 12,0m la coama;

    - POT max = 35,0%;     - CUT max = 0,9;

    - retragerea minimă faţă de aliniament: 6,0m de la aliniamentul drumului privat de acces;

    - retrageri minime faţă de limitele laterale extreme: 3,0m;

    - retrageri minime faţă de limitele posterioare: 6,0m;

    - circulaţii şi accese: Accesul la terenul studiat se va realia indirect din  str.Apateului pe drumul privat identificat cu nr.cad.4587/1 prevazut cu zona de intoarcere; Nu se propun alte strazi noi;

    - echipare tehnico-edilitară: prin bransare la retelele edilitare existente in zona;

    - Se propune parcelarea terenului care a generat PUZ-ul in 8 loturi destinate amplasarii de locuinte insiruite si un lot destinat amenajarii unui spatiu verde de folosinta comuna (in cota de 10,0% din suprafata terenului care a generat PUZ-ul;

    - suprafata minima lot: 200,0mp; front minim: 8,0m;

    - regim de inaltime: P+E/M;

    - se va amenaja minim un loc de parcare pe unitatea de locuit in incinta sau incorporat in cladire;

   - Zona verde de folosintacomuna (S=202,0mp) se va amenaja prin grija si pe cheltuiala investitorului si va ramane in proprietate privata, intretinerea acesteia revenind deasemenea in sarcina investitorului;

  - Accesul la parcele se va realiza indirect din str.Apateului pe drumul privat (identificat cu nr.cad.4587/1), cu profil transversal de 7,0m prevazut cu zona de intoarcere, asupra caruia investitorul detine cota parte. 

 In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 20.09 - 14.10.2018 publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primarieimunicipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar destinat preluarii documentelor (( luni - joi: 8:30-18:00, vineri 8:30 - 15:30).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Elaborari planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 15.10 - 29.10.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Construire locuinte insiruite str.Apateului, nr.cad.4587/4, 4587/5, 4587/6 - Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421