Trimite unui prieten

A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

Luni , 3 Septembrie 2018, 8:49

Exportă PDF - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea Tipărește pagina - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea Trimite unui prieten - A N U N T  privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte  str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

 

A N U N T

privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte

str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

 

            Primaria municipiului Oradea anunta elaborarea unui plan urbanistic zonal pentru parcelare teren in vederea dezvoltarii unei zone rezidentiale;

 Zona de studiu a PUZ-ului este aria reprezentata de parcelele identificate cu nr.cad. 194237, 169083, 18826 si nr.topo 2130/3, cu propunere de organizare a circulatiei in zona, pana la parcelele identificate cu nr.cad. 167608 si 165646;

          Planul urbanistic este elaborat de catre arh.Szotak Barna, la initiativa beneficiarului  Cocis Ioan Mircea;

Reglementari urbanistice propuse:

    - funcţiuni predominante: locuire ;

    - H max = max. trei nivele supraterane cu Hmax. 10,5m;

    - POT max = 35%;

    - CUT max = 0,9;

          Parcele create vor fi dispuse in doua zone: zona situata adiacent ramurii vestice a str. Cartier Podgoria, respectiv zona situata adiacent ramurii nordice a str. Cartier Podgoria;

a)  Zona vestica este compusa din 6 parcele cu suprafata de min.455,0mp si front de min.19,5m,  cu un drum public cu profil de 9,0m zona, care asigura accesul din str.Cartier Podgoria;

   - limita de implantare a cladirilor: retragere de min.4,0m de la aliniamentul drumului de acces, respectiv 6,0m fata de aliniamentul strazii Cartier Podgoria;

   - retrageri: min.5,0m fata de mejdia posterioara, min.2,0m fata de fiecare mejdie laterala;

  b) Zona situata adiacent ramurii nordice a str. Cartier Podgoria contine 29 de parcele cu suprafata intre 510,0mp si 1080,0mp si cu front de min.16,5m, deservite de un drum public cu profil transversal de 12,0m;

   - limita de implantare: min. 6,0m fata de aliniamentul drumului de acces, respectiv 4,0m fata de aliniamentul strazii Cartier Podgoria;

   - retrageri: retrageri laterale in total 6,0m cu min.2,0m pe o latura, iar fata de mejdia posterioara min.6,0m pentru parcelele cu suprafata de mai mica de 700,0mp si min. 9,0m pentru parcelele cu suprafete mai mari de 700,0mp;

  - pe fiecare parcela se vor asigura locurile de parcare si zonele verzi aferente locuirii, potrivit reglementarilor specifice zonei;

     Reteaua stradala din zona va contine doua drumuri cu profil transversal de 9,0m, respectiv de 12,0m, fiecare avand zona de intoarecere.Intr-o etapa viitoare strada cu profil de 9,0m poate fi prelungita pana la strada nou creata cu profil de 12,0m, iar aceasta va putea continua, daca dezvoltarea zonei o va impune,  pana la drumul compus din parcelele identificate cu nr.cad.167608 si 165646;

- terenul destinat realizarii celor doua strazi se va transfera din domeniul privat in domeniul public al municipiului Oradea;

            In temeiul art. 28 al Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului, aprobat prin HCL 161/2011, in perioada 04.09.2018 - 28.09.2018  publicul poate sa consulte si sa-si exprime opinia, in scris privind documentele complete ale propunerilor PUZ la sediul Primariei municipiului Oradea -Centrul de Relatii cu publicul, in intervalul orar ( luni - miercuri 11:00- 15.30, vineri 11:00 - 15:30.).

            Plansa cu reglementarile propuse prin PUZ poate fi consultata si pe pagina de internet www.oradea.ro la sectiunea Planuri urbanistice;

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului este d-na  Ciente Camelia,  consilier in cadrul Institutiei Arhitect sef - Compartimentul Urbanism si Avize, telefon 0259/408876, e-mail:   camelia.ciente@oradea.ro

            Raspunsul la observatiile transmise va fi publicat in intervalul 01.10.2018 -15.10.2018 pe paginile de internet: www.oradea.ro.

 

 

 

Fișiere - A N U N T privind elaborare PUZ - Parcelare teren pentru locuinte str.Cartier Podgoria, nr.cad.194237, 169083, 18826, nr.topo.2130/3, Oradea

Situatie Covid
Bugetare participativa
Reabilitarea sistemului de termoficare
Chestionar CityWalk
Twitter
Harta Oradiei
Harta intravilan
Oradea City Report
Oradea City App
MobilePay
Trafic greu
TPark
T-park SMS
AmParcat
Piste de biciclete
Reabilitarea fatadelor cladirilor din centrul istoric
Fonduri Europene
ZMO
Regio
Fundatia de protejare a monumentelor
Program colectare selectiva - saci galbeni
Termo Alert
Guvernare transparenta
Reducerea birocratiei
POCA2
Revitalizarea urbana la nivelul Municipiului Oradea
Reabilitarea, restaurarea si refunctionalizarea zidurilor Cetatii Oradea
ROHU 421